English version of this page

Biokjemi

Vi studerer struktur og funksjon til medisinsk relevante proteiner. 

Ensym-modell

Dette er eit kunstnerisk inntrykk av modell-enzymet korismatmutase i aksjon. Gule korismatmolekyl kjem inn frå venstre og forvandlast via ein bisyklisk overgangstilstand (her avbildet i lys oransje) til prefenat, vist i oransje. Det var ein langvarig debatt om korleis dette enzymet oppnår sin katalytiske effektivitet, noko som no har vorte løyst eksperimentelt (Kredit: Daniel Burschowsky).

Kva vi driv med

Strukturbiologi

Vi anvender proteinkrystallografi for å studere proteinstrukturer på atomnivå. I tillegg bruker vi andre teknikker, som NMR-spektroskopi, kryo-elektronmikroskopi eller småvinkelspredningsteknikker. Vår hovedinteresse er på medisinsk relevante systemer, som anti-kreft antistoffer og bakterielle toksiner, spesielt de som involverer protein-karbohydrat interaksjoner eller enzymer.

Hos oss kan du dessutan lære deg molekylærbiologi og proteinkjemi.

I fleire prosjekt er vi med på å utvikle legemiddel (structure-based drug design). 

Samarbeid

Gruppa er med i PX-OsloGlycoNor og BioCat, og har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. 

Vitskaplege tilsette

Emner

Publisert 24. sep. 2012 10:58 - Sist endra 13. jan. 2022 17:55