ITS strategi 2021-2025

Ny strategi er utarbeidet av vitenskapelig og administrative ansatte på ITS i perioden 2020-2021. Utkastet har vært på ekstern høring hos Kjeller-instituttene høsten 2021. Strategien ble så vedtatt av ITS-styret 14.09.2021.

ITS strategi 2021-2025

Fakultetets strategi: 

Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030

Publisert 14. mai 2018 14:00 - Sist endret 22. sep. 2021 17:22