Historikk

Institutt for teknologisystemer (ITS) var tidligere Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), en stiftelse lokalisert i Forskningsparken på Kjeller.

Institutt for teknologisystemer ble etablert 1.januar 2017. ITS gir utdanning på utvalgte områder innen energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier - med basis i forskningsinstituttene i Kjellerområdet.

Tidligere var det Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) som holdt til i lokalene til ITS. Formålet med UNIK var å gi utdanning på utvalgte områder innen naturvitenskap og teknologi, med basis i forskningsinstitusjonene i Kjellerområdet og i samarbeid med UiO og NTNU.

UNIK ble etablert i 1986 med FFI, IFE, Telenor og UiO som stiftere. NTNU ble inkludert som stifter i 1995. Stortinget opprettet i sin tid vitenskapelige stillinger - både deltids- og fulltidsstillinger, og bevilget penger til investeringer og drift, inklusive en egen studieadministrasjon på Kjeller.

Konseptet til UNIK var at masterstudenter og doktorgradskandidater skulle gjennomføre master- og doktorgradsoppgaver ved Kjellerinstitusjonene, ved bedrifter som samarbeider med Kjellerinstitusjonene, eller ved UNIK. Og at de fikk undervisning ved UNIK i emner som støttet opp om disse oppgavene. Emnene var godkjente emner ved UiO og/eller NTNU.

Utdanningen ledet fram til en master- eller doktorgrad ved UiO eller NTNU.
Siden oppstarten har om lag 692 masterstudenter og 123 doktorgradskandidater fått sine grader med veiledning av UNIK-personell. Studiene ved UNIK på Kjeller tilfredsstilte kravet om residensplikt ved de respektive universitetene.

 

Publisert 6. okt. 2016 13:53 - Sist endret 21. nov. 2019 11:07