Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Skader og ulykker

 

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Sentralbord ved Institutt for teknologisystemer: 22 84 22 00 
(ikke døgnbemannet)

Si fra!

illustrasjon av trafikklys

HMS ved MN-fakultetet

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved enhetene.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

MN-LAMU skal fungere som et overordnet koordinerende organ for lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) på fakultetet.

Kurs og opplæring