Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Skader og ulykker

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Sentralbord ved Institutt for teknologisystemer: 22 84 22 00 
(ikke døgnbemannet)

Vakt- og alarmsentralen ved UiO: 22 85 66 66

Si fra!

illustrasjon av trafikklys

HMS ved MN-fakultetet

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved enhetene.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

MN-LAMU skal fungere som et overordnet koordinerende organ for lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) på fakultetet.

Kurs og opplæring

Feltarbeid

Feltarbeid er innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Les mer om prosedyrer ved feltarbeid

Lokale kontakter

Verneombud: Pål Grønstad Solheim

Vara verneombud: Ida Rydning

HMS-koordinator: Susanne Skrimstad

  Mer om HMS-roller

På den sikre sida

Sikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.