Tall og fakta om instituttet

Institutt for teknologisystemer er en del av Forskningsparken Kjeller. Dette er et av de største forsknings- og utviklingsmiljøene i Norge. Den består av cirka 3000 ansatte. 1500 av disse er forskere i rundt 70 forskjellige virksomheter. Forskningsparken er også medlem av The International Association of Science Parks.
 

2021-tall
Ansatte totalt:73
Vitenskapelig ansatte:64 Herav fast ansatte:13, IIer stilling:30, midlertidig ansatte:21
Teknisk/administrative ansatte:9 
Studenter med opptak for masterprogrammer ved ITS per 31.12.2021:64
Phd.-studenter/stipendiater:22
Avlagte doktorgrader:7