Samarbeidspartnere

Instituttet er en del av Forskningsparken-Kjeller, også kjent som Kjellermiljøet. Dette er ett av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer. Kjellermiljøet har mer enn 3000 ansatte, blant dem nærmere 1500 forskere som til sammen utgjør ca. 70 virksomheter, og er medlem i The International Association of Science Parks.

Ta kontakt hvis din organisasjon ønsker et samarbeid med institutt for teknologisystemer. Se kontaktoversikt.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

FFI er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Det er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland.

Institutt for energiteknikk

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.  

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter.

Justervesenet

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter.

Norwegian Seismic Array (NORSAR)

NORSAR er et uavhengig forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seiemologi og anvendt geofysikk. NORSAR har ansvar for noen av verdens største observasjonsenheter for registrering av jordskjelv og eksplosjoner, og har i mer enn 50 år bidratt med metodeutvikling for avansert seismologisk dataprosessering og analyse.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet statlige høgskole med ca 20 600 studenter og 2150 tilsatte. OsloMet har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller.

Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv.  I samarbeid med våre partnere tar vi noen av ideene videre inn i prosjektfasen og bistår i forhold til bedriftsetablering, markedsintroduksjon og finansiering. Kjeller Innovasjon har sitt hovedfokus innenfor områdene energi, IT, samfunn, sikkerhet, helse, miljø og bioteknologi.

Industribedrifter

UNIK samarbeider med forskningsinstituttene og kunnskapsbedrifter i Kjellermiljøet i tillegg til industribedrifter i og utenfor Kjellerområdet.

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    Kunnskapsbyen Lillestrøm består av mer enn 120 medlemsbedrifter som samarbeider om næringsutvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling. Kunnskapsbyen har landets fremste forskningsmiljø på fornybar energi og miljø og holder til i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller.