Norsk forskningsråds prisar

Forskarar ved MN-fakultetet har fått desse prisane frå Forskingsrådet.

Formidling

  • 2017: Henrik Svensen, Institutt for geofag
  • 2012: Nils Chr. Stenseth, Institutt for biovitenskap
  • 2009: Jørn Hurum, Naturhistorisk museum
  • 2001: Michael Baziljevich, Fysisk institutt
  • 1998: Dag O. Hessen, Institutt for biovitenskap

 

Yngre forskarar

  • 2016: Ann-Cecilie Larsen, Fysisk institutt

 

Forsking

  • 2012: Bjørn Jamtveit, Institutt for geofag
  • 2011: Trygve Helgaker, Kjemisk institutt
  • 2004: Erling Størmer og Ola Bratteli, Matematisk institutt
Publisert 3. nov. 2017 15:07 - Sist endra 6. feb. 2018 10:59