Årets forelesar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Kvart år delast prisen Årets forelesar ut til den forelesaren som er kåra til den beste og mest innovative forelesar ved MN-fakultetet. Prisen delast ut av studentutvalet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MNSU) og fakultetet.

2021: Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap

2020: Frode K. Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk

2019: Harald Thidemann Johansen, Farmasøytisk institutt

2018: Tone Gregers, Institutt for biovitenskap

2017: Roger Antonsen, Institutt for informatikk

2016: Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk institutt

2015: Anne Krag Brysting, Institutt for biovitenskap og CEES

2014: Are Raklev, Fysisk institutt

2013: Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt

 

Publisert 5. okt. 2016 15:47 - Sist endra 8. nov. 2021 11:10