Tone Fredsvik Gregers

Førstelektor - Studieseksjonen
Bilde av Tone Fredsvik Gregers
English version of this page
Telefon +47 22856183
Mobiltelefon +4799697154 99697154
Rom 1226/1252
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24 Fysikkbygning øst 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Immunologi, cellebiologi, molekylærbiologi. Mer spesifikt intracellulær transport og regulering av immunmolekyler, antigenpresentasjon og komparativ immunologi.

Utdanning, undervisning, formidling og fagdidaktikk

Undervisning

BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi

MBV3010 - Videregående cellebiologi

BIOS5000 - Biologididaktikk i praksis

NAT2000 - Naturfag i praksis

NAT2020V - Organisk kjemi og biologi for 8.-11. trinn

Bakgrunn

Jeg har utdanning fra UiO med hovedfag i cellebiologi (1997) og doktorgrad (dr. scient.) i cellulær immunologi (2003). Jeg jobbet i 3 år som post doc ved Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet i laben til professor Kirsten Sandvig før jeg jobbet i 2 år som vit. ass i laben til Professor Oddmund Bakke ved Institutt for molekylær biovitenskap. I juni 2008 startet jeg i en ny post doc fra Forskningsrådet der jeg var prosjektleder frem til februar 2013. Parallelt  med forskningen har jeg undervist i flere kurs ved instituttet samt veiledet både phd- og masterstudenter. September 2013 ble jeg fast ansatt som førstelektor ved Skolelaboratoriet for Biologi. Her tilbyr vi etter- og videreutdanning av lærere, tar i mot skolebesøk og utvikler undervisningsopplegg tilpasset lærerplaner i naturfag, biologi og teknologi og forskningslære. Siden 2015 har jeg utvidet min kompetanse innen utdanningsvitenskap (didaktikk) og jobber med både undervisnings- og utdanningskvalitet gjennom Kompetansesenter for Utdanning i realfag og Teknologi (KURT)

Priser

Årets foreleser ved Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet 2018

Årets foreleser ved Institutt for biovitenskap 2017

Formidlingsprisen ved Institutt for biovitenskap 2016

Innovasjonsprisen ved Institutt for biovitenskap 2011

Formidling

Forfatter av boka "Alt du må vite om vaksiner"

Folkeopplysningen NRK sesong 2

Aftenposten Viten 2015

Aftenposten Viten 2018

Forskningssamarbeid

Da Bakkegruppa er en del av Senter for Immunregulering  (CIR) har jeg hatt noen samarbeid innad i CIR, blant annet med Jan Terje Andersen i Inger Sandlies gruppe der vi har sett på intracellulær trafikkering av den neonatale Fc receptoren. Utenfor CIR har jeg hatt samarbeid med Vibeke Gjerstad i Anne Spurklands gruppe der vi kartla subcellulær lokalisering av signalmolekyler involvert i T-cell signalisering og migrasjon. I tillegg har jeg hatt et samarbeid med Johanna Olweus' gruppe ved Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, som jobber med immunterapi og antigen presentasjon.
Jeg har også hatt et samarbeid med Kjetill Jacobsen, CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) hvor kartlegging av immunsystemet hos fisk (torsk og laks) stod og fremdeles står sentralt. Det første arbeidet fra dette samarbeidet ble publisert i Nature i 2011.

Verv

Styremedlem i Norsk Selskap for Immunologi 2007-2008

Sekretær i Norsk selskap for Immunologi  2008-2009

Publisert 4. nov. 2010 14:38 - Sist endret 21. okt. 2018 22:47