Strategi

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) har vedtatt en strategisk plan for perioden 2015-2020 (se nedenfor). I høyrekolonnen finner du også de strategiske planene for det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Universitetet i Oslo (UiO). 

Gjeldende strategisk plan 

Eldre strategier og planer:

Publisert 14. jan. 2011 14:25 - Sist endret 4. feb. 2019 12:22