English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-mål

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) har som mål å være en trygg arbeidsplass med et godt arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Vakt/alarm: 22 85 66 66

Si i fra!

Feltarbeid

Feltarbeid er innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Les mer om prosedyrer ved feltarbeid

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Lokale kontakter

Lokalt brannvern

Førstehjelpsutstyr ved ITA

  • 2. etasje: over siden av skap i korridoren
  • Kjelleren: på kjøkkenet tilknyttet lesesalen 
  • 1. etasje: over posthylle i korridoren
  • Hjertestarter: over posthylle i korridoren i 1. etasje

Skrinene inneholder sårservietter, plaster, bandasjer, kompress, enkeltmannspakke, febernedsettende (paracet e.l.), m.m.

Spørsmål vedrørende førstehjelpsutstyr kan henvendes til kontorsjef.

HMS-opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på universitetet.

Førstehjelpskurs

Gratis førstehjelpskurs tilbys alle ansatte ved MN-fakultetet.

HMS - organisering og roller

Årlig vernerunde

Vernerunder er en årlig systematisk HMS-kartlegging på arbeidsplassen for ansatte, og består av:

  • Elektronisk spørreundersøkelse
  • Fysisk befaring av fellesarealer med verneombud, ledelsesrepresentant og studentrepresentant

 Resultatene blir gjennomgått i LAMU.

Feil, mangler, drift og renhold

Hvis du oppdager feil og mangler ved UiOs bygninger, tekniske anlegg eller uteområder, eller har henvendelser vedørende daglig drift, renhold, uteområder, vakthold, avfall, intern flytting og bud- og transporttjenester, skal du melde fra om dette gjennom meldingstjenesten til Servicetorget.

Diverse nyttig

Grønt UiO

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy.