Årlige vernerunder ved ITA

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) gjennomfører årlige vernerunder. Vernerunder er en systematisk HMS-kartlegging av arbeidsplassen og av studentenes arbeidsmiljø. Ansatte og studenter inviteres til å delta på vernerunden.

Gjennomføring:

Vernerunden planlegges av ledelsen, verneombudet og eventuelt representant for ansatte/studenter. Vernerunden ved ITA gjennomføres på våren eller tidlig på høsten.

Vernerunden er todelt:

  • Fysisk befaring der representant for ledelsen, verneombud, student/ansattrepresentant og eventuelt representant fra Teknisk avdeling deltar.
  • Elektronisk vernerunde ved bruk av Nettskjema der ansatte/studenter svarer for sine lokaler og kan komme med tilbakemeldinger/kommentarer om de ønsker.

Alle ansatte og studenter ved ITA mottar en invitasjon på e-post om å delta i den elektroniske vernerunden.

Vernerunden resulterer i en rapport. Rapporten blir gjennomgått i lokalt arbeidsmiljøutvalg, der også representant fra Teknisk avdeling er til stede der drift/bygningsmessige forhold tas opp. Rapporten er utgangspunkt for deler av arbeidet i lokalt arbeidsmiljøutvalg ved instituttet.

Mer om vernerunder ved UiO her.

 

Regelverk:

Arbeidsmiljøloven § 3-1
(lovdata.no)

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5
(lovdata.no)

 

Rapporter fra gjennomførte vernerunder ved ITA.

Publisert 14. feb. 2012 14:38 - Sist endret 13. feb. 2015 14:21