English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Instituttet har opprettet et lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) med medlemmer fra ledelse, ansatte og studenter. LAMU er et underutvalg av det sentrale arbeidsmiljøutvalget. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU har møter tre-fire ganger i året og utarbeider en årlig HMS-plan.

LAMU ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Utvalgets medlemmer (januar 2020):

Varamedlemmer:

Leder i LAMU for 2020 skal være representant for de ansatte. Denne utpekes på årets første LAMU-møte.

Valg av medlemmer til LAMU

Lokalt verneombud skal være medlem og ledelsen ved ITA peker ut sine egne representanter/vararepresentanter, og skal derfor ikke velges inn i LAMU. Astrofysisk fagutvalg velger sine representanter ved generalforsamlinger. Valg som beskrevet under gjennomføres for øvrige medlemmer. Funksjonstiden er 2 år.

HMS-opplæring for medlemmer av LAMU

HMS-opplæring er obligatorisk for medlemmer av LAMU. HMS-opplæringen er modulbasert.

 

Publisert 25. mars 2011 16:59 - Sist endret 12. nov. 2021 13:57