English version of this page

Tall og fakta

Institutt for teoretisk astrofysikk ble opprettet i 1934 av professor Svein Rosseland etter finansiell støtte fra Rockefeller foundation. Instituttet var en videreføring av Oslo Universitetsobservatorium som ble opprettet i 1833 og var den første instituttlignende avdeling ved Universitetet i Oslo. Instituttets bygning, Svein Rosselands hus, er et av de eldste på UiO Blindern, og dermed har en rik historie.

Oversikt over studenter, ansatte, publikasjoner og finansiering ved Institutt for teoretisk astrofysikk for 2019. 

Nøkkeltallene for 2020 vil oppdateres i begynnelsen av 2021. 

Ansatte totalt 77
Vitenskapelig ansatte 60
- herav faste ansatte 16
- herav midlertidig ansatte 44
Teknisk/administrativt ansatte 17
Studenter på bachelorprogram *
Masterstudenter+ 22
Ph.d./stipendiater 25
Antall vitenskapelige publikasjoner 102
Totalbudsjett (mill. kr.) 80,381
- herav ekstern finansiering (mill. kr.) 35,778

* Instituttet har et felles bachelor-program i samarbeid med andre institutter (Bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi), og er derfor ikke registrert med bachelor-studenter. 

+Antall aktive masterstudenter ved årsskiftet 2018/2019

Publisert 5. jan. 2012 13:57 - Sist endret 30. apr. 2020 13:50