English version of this page

Tall og fakta

Institutt for teoretisk astrofysikk ble opprettet i 1934 av professor Svein Rosseland etter finansiell støtte fra Rockefeller foundation. Instituttet er et av de eldste på UiO Blindern, og har en rik historie

Oversikt over studenter, ansatte, publikasjoner og finansiering ved Institutt for teoretisk astrofysikk for 2016. 

Nøkkeltallene for 2017 vil oppdateres i begynnelsen av 2018. 

Ansatte totalt 56
Vitenskapelig ansatte 45
- herav faste ansatte 10
- herav midlertidig ansatte 35
Teknisk/administrativt ansatte 10
Studenter på bachelorprogram *
Masterstudenter+ 14
Ph.d./stipendiater vil oppdateres
Antall vitenskapelige publikasjoner vil oppdateres
Totalbudsjett (mill. kr.)  
- herav ekstern finansiering (mill. kr.)  

* Instituttet har et felles bachelor-program i samarbeid med andre institutter (Bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi), og er derfor ikke registrert med bachelor-studenter. 

+Antall aktive masterstudenter ved årsskiftet 2016/2017

Publisert 5. jan. 2012 13:57 - Sist endret 17. jan. 2017 13:04