Fakta om Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • Etablert i 1811 som ei undereining av Filosofisk fakultet, etablert som eige fakultet i 1861
 • Om lag 6000 studentar
 • Om lag 800 doktorgradskandidatar
 • Om lag 1100 vitskaplege tilsette
 • Om lag 450 teknisk/administrativt tilsette
 • Om lag 1910 vitskaplege publikasjonar (2016)
 • Totalbudsjett: ca. 1,8 mrd. kr
 • Areal: 162 000 m2. Ein fjerdedel av UiO sitt totalareal vert disponert av MN-fakultetet.
 • 9 institutt
 • 2 årseining
 • 15 bachelorprogram
 • 20 toårige masterprogram
 • 2 femårige masterprogram
 • 2 erfaringsbaserte masterprogram
 • Leiar 2 senter for framifrå forsking (SFF)
 • Leiar 1 senter for framifrå forsking saman med Universitetet i Tromsø (SFF)
 • Leiar 1 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
 • Leiar 1 senter for framifrå utdanning (SFU)
 • Deltek som partnar i 4 forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)
 • Deltek som partnar i 4 senter for framifrå forsking (SFF)
 • Deltek som partnar i 4 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
 • 10 stipend frå det Europeiske forskingsrådet (ERC)
 • Koordinerar 7 EU-prosjekt i 7RP og Horisont 2020
 • 2 feltstasjonar, 2 forskingsfartøy

Nobelprisvinnarar frå UiO og MN.

Publisert 29. okt. 2010 14:26 - Sist endra 3. sep. 2019 14:24