Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT)

Lærer underviser student

Foto: © UiO/Anders Lien

Kompetansesenteret er et nettverk med Skolelaboratoriene og de skolerettede undervisningsmiljøene ved fakultetet i samarbeid med Naturfagsenteret. Vi bidrar til kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Sentrale oppgaver

  • kompetanseheving av lærere
  • utdanning av lektorer
  • fagdager for skoleelever
  • undervisningskvalitet
  • forskning på undervisning 

 

 

Medlemmer