Strategisk plan

Fysisk institutt vedtok i styremøte 19. des. 2013 ny strategisk plan for perioden 2014-2020. Strategisk plan vil følges opp av en handlingsplan som vil bli evaluert og revidert én gang hvert år.

 

Publisert 17. des. 2010 10:59 - Sist endret 4. feb. 2019 12:33