Fakta om instituttet

Nøkkeltall 2019 (Tall per 1.1. 2019)
Ansatte totalt 206
Vitenskapelig ansatte 155
- herav fast ansatte førsteamanuenser og professorer 43
- herav i IIer-stilling* 16
- herav fast ansatte forskere på ekstern finansiering 5
- herav midlertidig ansatte (PhD, Postdoc, forskere ++) 91
Teknisk/administrativt ansatte** 51
Antall vitenskapelige publikasjoner 388
Studenter med opptak på bachelorprogrammer ved Fysisk institutt 414
Masterstudenter med opptak på masterprogrammer ved Fysisk institutt*** 175
- med hovedveileder tilknyttet Fysisk institutt 140
Ph.d.-studenter/stipendiater**** 110
Avlagte doktorgrader 18
Totalregnskap (millioner NOK) 226
-herav ekstern finansiering (millioner NOK) 87

 

* IIer-stilling: Fagpersoner som har andre institusjoner som hovedarbeidsgiver, men som har en 20 % deltidsstilling ved Fysisk institutt.

** Noen få av disse stillingene er eksternt finansiert

*** Noen av disse studentene har veileder(e) ved andre institutter

**** Inkluderer også selvfinansierende kandidater og kandidater som har annen arbeidsgiver enn Fysisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet. 

 

Publisert 24. juli 2019 09:25 - Sist endret 24. juli 2019 09:25