Fakta om instituttet

Nøkkeltall 2017 (Tall per 1.1. 2017)
Ansatte totalt 196
Vitenskapelig ansatte 148
- herav fast ansatte 47
- herav i IIer-stilling* 11
- herav midlertidige ansatte 90
Teknisk/administrativt ansatte** 48
Antall vitenskapelige publikasjoner 475
Studenter på Bachelor-programmer 567
Masterstudenter*** 161
- med veileder tilknyttet Fysisk institutt 114
Ph.d./stipendiater**** 119
Totalregnskap (millioner NOK) 220
-herav ekstern finansiering (millioner NOK) 79

 

* IIer-stilling: Fagpersoner som har andre institusjoner som hovedarbeidsgiver, men som har en 20 % deltidsstilling ved Fysisk institutt.

** Tre av disse stillingene er eksternt finansiert

*** Tallet inkluderer også studenter ved studieprogrammene Materialer, energi og nanoteknologi og Elektronikk og datateknologi med veileder ved Institutt for informatikk eller Kjemisk institutt

**** Inkluderer selvfinansierende kandidater og kandidater som har annen arbeidsgiver enn Fysisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet. 

 

Publisert 15. apr. 2015 10:22 - Sist endret 27. mars 2017 11:33