Fakta om instituttet

Nøkkeltall 2021 (Tall per 1.1. 2021)
Ansatte totalt 210
Vitenskapelig ansatte 160
- herav fast ansatte førsteamanuenser og professorer 43
- herav i IIer-stilling* 18
- herav fast ansatte forskere på ekstern finansiering 9
- herav midlertidig ansatte (PhD, Postdoc, forskere ++) 90
Teknisk/administrativt ansatte** 50
Antall vitenskapelige publikasjoner 398
Studenter med opptak på bachelorprogrammer ved Fysisk institutt 405
Masterstudenter med opptak på masterprogrammer ved Fysisk institutt*** 268
- med hovedveileder tilknyttet Fysisk institutt  
Ph.d.-studenter/stipendiater**** 90
Avlagte doktorgrader 2020 14
Totalregnskap (millioner NOK)  
-herav ekstern finansiering (millioner NOK) 83

 

* IIer-stilling: Fagpersoner som har andre institusjoner som hovedarbeidsgiver, men som har en 20 % deltidsstilling ved Fysisk institutt.

** Noen få av disse stillingene er eksternt finansiert

*** Noen av disse studentene har veileder(e) ved andre institutter

**** Inkluderer også selvfinansierende kandidater og kandidater som har annen arbeidsgiver enn Fysisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet. 

  • I Norges forskningsråds fysikkevaluering fra 2010 er flere av fagmiljøene ved instituttet fremhevet som verdensledende.

 

Publisert 24. juli 2019 09:25 - Sist endret 25. okt. 2021 16:23