English version of this page

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

MN-fakultetet er vertskap for to senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og deltar i fem sentre ved andre institusjoner. Det er sterk konkurranse om SFI-statusen som tildeles for en periode på åtte år.

SFI-ordningen er iverksatt av Norges forskningsråd og skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Sentre som har MN-fakultetet som vert:

Centre for Space Sensors and Systems – CENSSS

CENSSS jobber med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene.

 • Virkeperiode: 2020–2028
 • Senterleder: Svein-Erik Hamran, Institutt for teknologisystemer

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)

SIRIUS skal utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data") som er tilgjengelig. Forskningen i senteret vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi. Senteret startet 1. november 2015 og koordineres av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Eksterne sentre som har MN-fakultetet som partner:

Big Insight: Statistics for the knowledge economy

Big Insight skal utvikle analytiske metoder som skal gjøre big data om til big insight. I dag blir det samlet inn enorme mengder statistisk materiale på ulike arenaer i samfunnet og innenfor vitenskapen. Senteret skal utvikle metoder for å utnytte tilgangen på disse dataene på best mulig måte. Det vil utvikle innovative metoder for å løse de mangfoldige utfordringene som møter konsortiet av private og offentlige institusjoner i senteret. Senteret koordineres av Det medisinske fakultet med deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Center for connected care (C3)

Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse. Senteret koordineres av Oslo universitetssykehus med deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • Virkeperiode: 2015–2023
 • Senterleder: professor Kari Kværner, Oslo universitetssykehus.
 • Kontaktperson ved MN: professor Margunn Aanestad, Institutt for informatikk.

Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)

Senterets hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner. Senteret koordineres av NTNU med deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • Virkeperiode: 2015–2023
 • Senterleder: professor Asta Håberg, NTNU
 • Kontaktperson ved MN: professor Sverre Holm, Institutt for informatikk

Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

iCSI vil utgjøre en sterk fremtidig kunnskapsbase for norsk kjemisk industri som kan bidra til å sikre arbeidsplasser samt redusere energiforbruket og skadelige utslipp til miljøet. Best tilgjengelig metodikk innenfor syntese, karakterisering og kinetiske undersøkelser skal brukes til å finne de kritiske faktorene som bestemmer ytelsen til katalysatorer under industrielt relevante betingelser. Basert på dette kan prediktive verktøy for materialer, kjemi og prosessoptimalisering utvikles.

De industrielle partnere besitter ledende teknologi basert på katalysatorer og representerer betydelig industrivirksomhet både i og utenfor Norge. Forskningspartnere omfatter de viktigste fagmiljøene innenfor industriell katalyse i Norge. Senterets grunnleggende visjon er å etablere kompetanse og teknologi som gjør industripartnernes utnyttelse av energi og råstoffer til den beste i verden. Senteret koordineres av NTNU med deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • Virkeperiode: 2015–2023
 • Senterleder: professor Hilde Johnsen Venvik, NTNU

Visual intelligence

Gjennom langsiktig forskning i nært samarbeid mellom industri, offentlige institusjoner og fremtredende forskningspartnere, muliggjør vi nye innovasjoner, teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.


Avsluttede sentre:

Senter for innovative naturgassprosesser og -produkter (inGAP)

Innovative Natural Gas Processes and Products (inGAP) ved MN-fakultetet jobbet for å utvikle mer energi­effektive prosesser for omdanning av naturgass til drivstoff og plastråstoff. Forskningspartnere var Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet og SINTEF. Bedriftspartnere var Borealis AS, Statoil ASA, Haldor Topsøe AS og INEOS Norge AS. inGAP ble opprettet i 2007 og avsluttet i 2015.

 • Virkeperiode: 2007–2014
 • Senterleder: professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt.

Statistikk for innovasjon (SFI2)

Statistics for innovation (SFI2) gjorde moderne statistikk til et redskap for utvikling av konkurransedyktige tjenester og produkter innen ulike næringer som finans, marin, petroleum og helse. Vertsinstitusjon var Norsk regnesentral, med MN-fakultetet UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Havforskningsinstituttet som forskningspartnere, og med ti bedriftspartnere. SFI2 ble opprettet i 2007.

 • Virkeperiode: 2007–2014
 • Senterleder: professor Arnoldo Frigessi, Det medisinske fakultet.

Stamcellebasert tumor terapi

Cancer stem cell innovation center (SFI-CAST) utviklet nye diagnostiske og terapeutiske metoder for kreftbehandling. Vertsinstitusjon var Oslo universitetssykehus, med MN- og Med-fakultetet ved UiO som forskningspartnere, og med fire bedriftspartnere. CAST ble opprettet i 2007.

 • Virkeperiode: 2007–2014
 • Senterleder: professor Stefan Krauss. Det medisinske fakultet.

Information  Access Disruption

Information Access Disruption (iAd) identifiserte muligheter og utviklet neste generasjons søkeverktøy for å trekke brukervennlig informasjon ut av store komplekse datamengder. Vertsinstitusjon var Microsoft Development Centre Norway (tidligere Fast Search & Transfer), med MN-fakultetet UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI samt to internasjonale universiteter som forskningspartnere, og med fem bedriftspartner. iAd ble opprettet i 2007, avsluttet i 2015. 

 • Virkeperiode: 2007–2014
 • Senterleder: teknologisjef Bjørn Olstad, Microsoft Development Center Norway (MDCN)

Se også

Publisert 13. mars 2011 09:42 - Sist endret 22. sep. 2022 10:42