English version of this page

Senter for fremragende utdanning

MN-fakultetet er vertskap for ett senter for fremragende utdanning (SFU). Det er sterk konkurranse om SFU-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet i 2010 og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


Centre for Computing in Science Education (CCSE)

Målsetningen med Centre for Computing in Science Education (CCSE) er å integrere beregninger og introdusere realistiske problemstillinger fra første dag i utdanningen. Senteret ble opprettet i 2016 og er koordinert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Senterleder: professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt.

Publisert 1. des. 2016 17:21 - Sist endret 8. apr. 2022 07:57