English version of this page

Senter for fremragende utdanning

MN-fakultetet er vertskap for ett og deltar i ett senter for fremragende utdanning (SFU). Det er sterk konkurranse om SFU-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet i 2010 og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


Sentre som har MN-fakultetet som vert:

Centre for Computing in Science Education (CCSE)

Målsetningen med Centre for Computing in Science Education (CCSE) er å integrere beregninger og introdusere realistiske problemstillinger fra første dag i utdanningen. Senteret ble tildelt i 2016 og er koordinert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


Eksterne sentre som har MN-fakultetet som partner:

IEarth

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden. Senteret inkluderer institutt for geovitenskap og geofysisk institutt ved UiB, institutt for geofag ved UiO, institutt for geovitenskap ved UiT og avdeling for arktisk geologi og arktisk geofysikk ved UNIS, som sammen oppnådde status som Senter for Fremragende Utdanning i 2019.

  • Virkeperiode: 2020
  • Senterleder: Professor Jostein Bakke, Universitetet i Bergen
  • Kontaktperson ved MN: 
Publisert 1. des. 2016 17:21 - Sist endret 22. sep. 2022 11:09