Utdanning – Kultur for læring

tre personer prater sammen
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har som ambisjon å være blant Europas ledende miljøer innen utdanning. Utdanningene våre holder et høyt internasjonalt nivå og er tett koblet til forskning, både faglig og pedagogisk.

Vi er  internasjonalt ledende på integrering av programmering og digital kompetanse i alle utdanninger, og utvider nå utdanningssamarbeidet med utvalgte, europeiske forskningsintensive universiteter.

Honours-programmet

Sammen med Det humanistiske fakultet tilbyr vi fra høsten 2019 Norges første bachelorprogram med et honors-tillegg.

Dette representerer noe helt nytt innen høyere utdanning i Norge. Gjennom dette nye bachelorprogrammet ønsker vi å gi et spesialtilpasset tilbud til studenter som er motivert for ekstra studieinnsats og er opptatt av tverrfaglighet og globale utfordringer. Hvert år fokuserer studentene på et spesifikt tema som er aktuelt i samfunnsdebatten og vitenskapen, med nær oppfølging av våre fremste forskere.

Dette studieprogrammet svarer på Stortingsmelding 16 (2016–2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning, der universitetene bes om å utvikle studietilbud tilpasset de mest talentfulle og motiverte studentene.

KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi – er et nettverk med Skolelaboratoriene og de skolerettede undervisningsmiljøene ved fakultetet i samarbeid med Naturfagsenteret. Vi bidrar til kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet samt etter- og videreutdanning.

InterAct

Med InterAct har vi laget nye, tverrfaglige studieprogram med utgangspunkt i de utfordringene vi tror studentene kommer til å møte i en livslang arbeidskarriere. Selv om de nye studieprogrammene er lansert, er InterAct et kontinuerlig prosjekt der målet er å øke kvaliteten i utdanningene våre.

CCSE – Centre for Computing in Science Education

logoCCSE – Centre for Computing in Science Education – er et senter for fremragende utdanning (SFU). Vi jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge. 

Utdanningsrelaterte arrangementer

13 des.
11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus - 1. mesanin
31 jan.
11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus - 1. mesanin
28 feb.
11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus - 1. mesanin

Strategi 2030: Kunnskapsutvikling for en verden i endring

Fakultetets arbeid med utdanning skal kjennetegnes ved at det kontinuerlig utvikles et fremtidsrettet faglig innhold med god balanse mellom faglige og generiske ferdigheter, som også ivaretar faglige og akademiske tradisjoner. 

Fakultetet skal i samarbeid med andre fagmiljøer, lokalt og internasjonalt, bygge kompetanse innen utdanningsforskning. Dette er viktig for å skape et nødvendig fundament for fakultetets høye ambisjoner innen utdanning.

Undervisningspriser

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har mottatt flere priser for sin innsats innen utdanning.

Læringsplattformen Canvas

MNs læringsplattform er Canvas. Alle undervisere har tilgang til Canvas, og studenter som er tilknyttet et emne med læringsressurser i Canvas, får tilgang ved undervisningsstart. 

Opptak av forelesninger

På MN har vi flere muligheter for opptak av forelesninger. Velg standardløsningen fra maskinen i auditorier, eller gjør opptak fra egen laptop. Det er også mulighet for avanserte flerkameraproduksjoner og live-streaming.

LINK – Senter for læring og utdanning

LINK bidrar til å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Oslo. De jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet samarbeider tett med LINK.