Universitetet i Oslo starter Norges aller første Honours-program

Høsten 2019 får 20 ambisiøse studenter mulighet til å ta det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag eller humaniora.

Bildet kan inneholde: Fotografi, Snapshot, Svart og hvit, Photography, Kunst.

Det tverrfaglige bachelorprogrammet retter seg mot studenter som er faglig ambisiøse, og som ønsker å kombinere faglig dybde med tverrfaglig kompetanse. Studentene fordyper seg innen realfag eller humaniora, men utfordrer hele tiden hverandre ved å diskutere og se på andre fagtradisjoner enn sin egen. 

Hvert kull som starter på Honours-programmet får et eget tema som følger dem gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. For studentene som starter høsten 2019 er tema kunstig intelligens.

– Her skal de strekke seg, og utfordre seg selv og hverandre med mål om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i nær framtid, sier Morten Dæhlen, dekan ved MN-fakultetet ved UiO.

Det nye programmet skal tiltrekke seg studenter som ønsker dyp digital kompetanse og som ønsker å være deltagende i å utvikle sitt eget studieprogram. Universitetet forventer høye poengkrav. – Vi tror det blir trangt nåløye, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Faglig mentor og egne lokaler

Honours-programmer er kjent fra land som USA og Nederland. De kjennetegnes ved at de er designet for spesielt talentfulle og motiverte studenter som ønsker å gjøre mer enn det ordinære studieprogrammer legger opp til.

– Det norske programmet vil være som de nederlandske. Her får ekstra ambisiøse studenter muligheten til å ta flere studiepoeng enn normert innenfor et inspirerende læringsmiljø, sier initiativtaker Anders Malthe-Sørenssen, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Her skal de strekke seg, og utfordre seg selv og hverandre med mål om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i nær framtid.

UiO sikrer hver student en faglig mentor som følger dem opp gjennom hele studieløpet, og honours-studentene får et eget lokale hvor de kan bygge samhold på tvers av fagområder.

Fem ekstra studiepoeng hvert semester

Det eksklusive programmet er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og det vil være ti studieplasser innenfor hver av de to studieretningene. Studentene får lagt opp et studieprogram tilpasset deres talenter, ambisjoner, ønsker og behov, samtidig som de tar et eget, eksklusivt honours-emne, som utgjør fem studiepoeng per semester.

– Du følger et vanlig studieprogram, men har ekstra progresjon og ekstra fag. – Du lærer mer, lover Malthe-Sørenssen.

Kunstig intelligens i fokus

Honours-programmet har vekt på å bygge digital kompetanse hos studentene, og det første kullet vil ha et særlig fokus på temaet kunstig intelligens.

Hvert kull som starter på Honours-programmet får et eget tema som følger dem gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. For studentene som starter høsten 2019 er tema kunstig intelligens. Det første studieåret blir studentene kjent med temaet fra ulike faglige perspektiver.

– Du følger et vanlig studieprogram, men har ekstra progresjon og ekstra fag. – Du lærer mer.

– Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter, sier Malthe-Sørenssen, som sier UiO vil hente inn interne og eksterne foredragsholdere for å kunne gi en god og oppdatert forskningsbasert introduksjon til temaet.

Alle fag har sine egne metoder, sine måter å tolke verden på. På andreåret står metode sentralt i honours-emnene. Studentene utforsker temaet med et sterk metodefokus. På tredjeåret fordyper studentene seg i et tverrfaglig prosjektarbeid innenfor temaet. Her skal de jobbe i små grupper med samfunnsaktuelle temaer knyttet til kunstig intelligens med en sterk kobling til forskning.

Honours-programmet har rom for utveksling eller studiepoenggivende praksisplass, eller frie emner. Dette utviklingssemesteret er i utgangspunktet lagt til femte semester

Ettertraktet kompetanse for forskning, innovasjon og næringsliv

Are Turmo er Kompetansedirektør i NHO og mener honours-programmet utstyrer kandidatene med det sett kompetanse og egenskaper arbeidslivet etterspør:

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, mener Honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i arbeidslivet. Foto: Moment Studio

- Honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i dagens og morgendagens arbeidsliv, sier Kompetansedirektør i NHO Are Turmo. - De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Det er viktig at studentene tilegner seg ferdighetene for det 21. århundre. Det handler blant annet om evne til kritisk tenkning, refleksjon, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, entreprenørskap og tverrfaglighet.

Fakta

  • Du velger studieretning humaniora eller realfag (R2-krav), og tar en bachelorgrad i realfag (Fysikk og astronomi eller Matematikk med informatikk) eller humaniora (Lingvistikk, Filosofi, eller Musikkvitenskap), med et honours-tillegg
  • Du søker opptak gjennom Samordna opptak
  • Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter
  • Du får ekstra oppfølging – en personlig mentor
  • Du vil arbeide med tverrfaglige prosjekter
  • Vekt på digital kompetanse
  • Relevans for forskning og næringsliv
  • Du kan delta i forskning tidlig i studiet
  • Du tar flere studiepoeng enn studenter i vanlige bachelorløp
  • Tema for kull 2019 er kunstig intelligens

Les mer om de ulike studieretningene og oppbyggingen av Honours-programmet.

Publisert 28. mars 2019 09:00 - Sist endret 26. mars 2021 14:16