Forsiden

to personer snakker sammen foran pc'er.

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

eu-logoHORIZON 2020 Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EU's forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie tilskuddsavtale nr. 945371.

Kontakt