English

Senter for biogeokjemi i Antropocen - IG (CBA-IG)

Postadresse Postboks 1066, Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Kristine Bonnevies Hus
Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 153220

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Narayanappa, Devaraju Postdoktor +47 22855823 devaraju.narayanappa@mn.uio.no