UNIKUM

UNIKUM er student- og stipendiatforeningen ved instituttet som arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.

Både studenter som skriver en oppgave her og de som tar enkeltemner ved instituttet, er velkomne til UNIKUM.

UNIKUMs styre velges ved allmøte hvert semester. Hvert medlems styreperiode er vanligvis ett år.

Medlemmer i styret for høsten 2021:

President Kasper Strindberg (Fornybare Energisystemer)
Styremedlem Andreas Dyve (Fornybare energisystemer)
Styremedlem Jørgen Petlund (Kybernetikk og autonome systemer)
Styremedlem Lasse B. Øien (Fornybare energisystemer)
Publisert 6. okt. 2016 13:01 - Sist endret 14. sep. 2021 08:37