Lars Erling Bråten

Bilde av Lars Erling Bråten
English version of this page
Treffetider Fredager
Brukernavn
Besøksadresse ITS Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 KJELLER

Lars Erling Bråten er Professor II ved Institutt for teknologisystemer (ITS). Han arbeider med med radio- og satellittkommunikasjon ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har en 20% stilling ved ITS  og underviser i faget Satellittkommunikasjon

Forskningsinteresser inkluderer design av nye småsatellitter med fokus på kommunikasjonsløsninger. Det er mange typer utfordringer knyttet til små satellitter. Eksempler er utfoldbare antenner, effektiv signalbehandling om bord på satellitten og design av RF-kretser. Ta kontakt dersom du er interessert i å ta en hovedoppgave relatert til romteknologi!

 

Emneord: Romteknologi, Radiosystemer, Mikrosatellitter, Kommunikasjon, Nordområdene
Publisert 10. mars 2017 13:37 - Sist endret 30. aug. 2019 08:33

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter