Nils Agne Nordbotten

Bilde av Nils Agne Nordbotten
English version of this page
Mobiltelefon +47 91113817
Brukernavn
Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller

20% stilling ved ITS, 100 % stilling som forskningsleder ved Forsvarets forskningsinsitutt. Fagområde: IKT- og cybersikkerhet.

Publikasjoner

 • (2017). Data Leakage Prevention for Secure Cross-Domain Information Exchange. IEEE Communications Magazine. ISSN 0163-6804. 55(10), s. 37–43. doi: 10.1109/MCOM.2017.1700235. Fulltekst i vitenarkiv
 • (2016). Data loss prevention based on text classification in controlled environments. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 10063 LNCS, s. 131–150. doi: 10.1007/978-3-319-49806-5_7.
 • Engelstad, Paal E.; Hammer, Hugo Lewi; Kongsgård, Kyrre Wahl; Yazidi, Anis; Nordbotten, Nils Agne & Bai, Aleksander (2016). Automatic security classification with Lasso. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 9503, s. 399–410. doi: 10.1007/978-3-319-31875-2_33.
 • Kongsgård, Kyrre Wahl; Nordbotten, Nils Agne & Fauskanger, Stian (2015). Policy-Based Labelling: A Flexible Framework for Trusted Data Labelling, Proceedings International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC) : Cracow, Poland, 18th-19th May 2015. IEEE conference proceedings. ISSN 9788393484850. doi: 10.1109/icmcis.2015.7158708.
 • Haakseth, Raymond; Nordbotten, Nils Agne; Kristiansen, Bengt & Jonsson, Øyvind (2015). A High Assurance Cross-Domain Guard for Use in Service-Oriented Architectures, Proceedings International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC) : Cracow, Poland, 18th-19th May 2015. IEEE conference proceedings. ISSN 9788393484850. doi: 10.1109/ICMCIS.2015.7158668.
 • Hammer, Hugo Lewi; Kongsgård, Kyrre Wahl; Bai, Aleksander; Yazidi, Anis; Nordbotten, Nils Agne & Engelstad, Paal E. (2015). Automatic Security Classification by Machine Learning for Cross-Domain Information Exchange. MILCOM IEEE Military Communications Conference. ISSN 2155-7578. s. 1590–1595. doi: 10.1109/MILCOM.2015.7357672. Fulltekst i vitenarkiv
 • (2010). Cross-Domain Access Control in a Military SOA. MILCOM IEEE Military Communications Conference. ISSN 2155-7578. s. 448–455.
 • (2010). Cross-Domain Access Control in a Military SOA. I Milcom?, Milcom (Red.), Next Decade of Military Communications. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4244-8179-8. s. 1708–1715.
 • Lysne, Olav; Skeie, Tor; Reinemo, Svein Arne; Sem-Jacobsen, Frank Olav & Nordbotten, N.A. (2010). Scalable Interconnection Networks. I Tveito, Aslak; Bruaset, Are Magnus & Lysne, Olav (Red.), Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it. Springer. ISSN 978-3-642-01155-9. s. 129–162.
 • (2009). XML and Web services security standards. IEEE Communications Surveys and Tutorials. ISSN 1553-877X. 11(3), s. 4–21. doi: 10.1109/SURV.2009.090302.
 • Nordbotten, Nils & Skeie, Tor (2008). A Routing Methodology for Dynamic Fault Tolerance in Meshes and Tori. I Aluru, Srinivas; Parashar, Manish; Badrinath, Ramamurthy & Prasanna, Viktor K. (Red.), High Performance Computing - HiPC 2007: 14th International Conference. Springer. ISSN 978-3540772194. s. 514–527.
 • Gomez, M.; Nordbotten, Nils Agne; Flich, J.; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Duato, J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). A Routing Methodology for Achieving Fault-Tolerance in Direct Networks. IEEE transactions on computers. ISSN 0018-9340.
 • Gomez, M.; Flich, J.; Lopez, Pedro; Robles, Antonio; Duato, J & Nordbotten, Nils Agne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). An Effective Fault-Tolerant Routing Methodology for Direct Networks. I Eigenmann, Rudolf (Red.), Proceedings of the 2004 International Conference on Parallel Processing. IEEE. ISSN 0-7695-2197-5.
 • Gomez, Maria; Duato, Jose; Flich, Jose; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Nordbotten, Nils [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). An effcient fault-tolerant routing methodology for meshes and tori. IEEE computer architecture letters. ISSN 1556-6056.
 • Gomez, M.; Duato, J; Flich, J.; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Nordbotten, Nils Agne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). An Efficient Fault-Tolerant Routing Methodology for Meshes and Tori. IEEE computer architecture letters. ISSN 1556-6056.
 • Gomez, M.; Duato, J; Flich, J.; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Nordbotten, Nils Agne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A New Adaptive Fault-Tolerant Routing Methodology for Direct Networks. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743.
 • Nordbotten, Nils Agne; Gomez, M.; Flich, J.; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Skeie, Tor [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A Fully Adaptive Fault-Tolerant Routing Methodology Based on Intermediate Nodes. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743.
 • Nordbotten, Nils Agne; Skeie, Tor & Aakvaag, Niels (2004). Methods for service discovery in Bluetooth scatternets. Computer Communications. ISSN 0140-3664. 27(11), s. 1087–1096.
 • Aakvaag, Niels D. & Nordbotten, Nils Agne (2003). IPv6: the new Internet protocol - implications of the next-generation Internet protocol for ABB. ABB review. ISSN 1013-3119. s. 30–35.

Se alle arbeider i Cristin

 • (2020). Sårbarheter i IKT-systemer. I Bergsjø, Håkon; Windvik, Ronny & Øverlier, Lasse (Red.), Digital sikkerhet - En innføring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03422-5. s. 129–143.
 • (2017). An Internal/Insider Threat Score for Data Loss Prevention and Detection.
 • (2017). Data Loss Prevention for Cross-Domain Instant Messaging.
 • Melrose, John; Wrona, Konrad; Guenther, Thomas; Haakseth, Raymond; Nordbotten, Nils Agne & Westerdahl, Lars (2016). Labelling for integrity and availability.
 • Haakseth, Raymond; Nordbotten, Nils Agne; Kristiansen, Bengt & Jonsson, Øyvind (2015). A High Assurance Cross-Domain Guard for Use in Service-Oriented Architectures.
 • (2010). Cross-Domain Access Control in a Military SOA.
 • Gomez, Maria; Flich, Jose; Lopez, Pedro; Robles, Antonio; Duato, Jose & Nordbotten, Nils [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). An effective fault-tolerant routing methodology for direct networks.
 • Gomez, Maria; Duato, Jose; Flich, Jose; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Nordbotten, Nils [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A new adaptive fault-tolerant routing methodology for direct networks.
 • Nordbotten, Nils; Gomez, Maria; Flich, Jose; Lopez, Pedro; Robles, Antonio & Skeie, Tor [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A fully adaptive fault-tolerant routing methodology based on intermediate nodes.
 • (2008). Fault-Tolerant Routing in Interconnection Networks. Unipub forlag. ISSN 1501-7710.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. jan. 2017 12:55 - Sist endret 30. juni 2017 14:35