Pål Orten

Bilde av Pål Orten
English version of this page
Mobiltelefon 91789943
Brukernavn
Besøksadresse Kjeller eller Ifi (pga toerstilling - ikke daglig tilstede)
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller

Undervisning: Signalbehandling i Radiokommunikasjon

Dette kurset beskriver de ulike funksjonene i et kommunikasjonssystem. Dette gjøres ved å følge signalveien gjennom sender, over kommunikasjonskanalen (f.eks luft) og inn gjennom mottakeren. Vi beskriver de nødvendige funksjonene i kommunikasjonssystemet med fokus på signalbehandlingen som må utføres i de ulike stegene.

På sendersiden beskriver vi mappingen fra binær informasjon (bit) til signaler, også kalt bølgeformer, som kan overføres over den gitte kanalen. Dette inkluderer modulasjonsmetoder og koding for feilkontroll (deteksjon og retting). Inkludert i dette er også hvordan forme eller filtrere signalet for å unngå intersymbol-interferens (egeninterferens) ved å bruke en den best egnede pulsforming. På mottakersiden utføres den motsatte funksjonen for å demodulere signalet og dekode informasjonsstrømmen på en slik måte at vi oppnår lavest mulig bit-feil sannsynlighet (under antagelsen om at der alltid vil være støy og/eller forstyrrelser som påvirker signalet).

Dette betyr at vi beskriver ulike modulasjonsmetoder og deres demoduleringsteknikker. Videre ser vi på hvordan vi utfører optimal filtrering både på sender (pulsforming) og mottaker (matched filter). Vi introduserer konseptet utjevning som en metode for å kunne håndtere kanaler som forvrenger signalet, for dermed å eliminere eller redusere forvrengningens effekt på symboldeteksjonen. Videre forklarer vi hvordan feilkorrigerende koder virker og illustrerer deres funksjon gjennom konkrete eksempler på både blokk-koder og foldningskoder. Prinsippet for moderne feilkontroll-teknikker som bruker iterativ dekoding vil gjennomgås (Turbo-koder).

Vi studerer også mekanismene som brukes for at mange brukere kan dele den samme kanalen. Dette kalles «Multippel aksess». Videre går vi også gjennom konseptet med å bruke flere antenner (MIMO) og den forbedring dette vil gi for systemets ytelse.

Hovedhensikten med kurset er å gi studentene en forståelse for de grunnleggende byggeblokkene og den tilhørende signalbehandling som foregår i alle moderne radiokommunikasjonssystemer. Dette vil legge et grunnlag for å forstå ytelse og begrensninger for ulike trådløse systemer og standarder som f.eks WLAN, Bluetooth, mobilkommunikasjon (4G og/eller5G), samt satellittkommunikasjon og industrielle kommunikasjonsprotokoller.

Etter å ha gjennomført kurset vil studenten

 • Forstå de fundamentale byggeblokkene i et kommunikasjonssystem og den tilhørende signalbehandling
 • Ha innsikt i grunnleggende ytelsesbegrensninger og hvordan designe optimale funksjoner/metoder for å begrense feilsannsynligheten ved informasjonsoverføringen
 • Være i stand til å lese og forstå moderne radiokommunikasjons standarder, både med tanke på systemdesign og for å evaluere ytelse
 • Ha kompetanse til å undersøke standarder og systemer og evaluere deres egnethet i ulike anvendelser

 

Emneord: Signal processing, communications systems, critical communications, radio communications, satellite communications, error control coding, information theory, sensor communications

Utvalgte publikasjoner

Book:

Contributing author of the book: “Third generation mobile communication systems,” Editors Prasad, Mohr, Konhauser, Artech House, 2000.

Journal Publications:

 1. P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson and A. Svensson, “Rate compatible convolutional codes for multirate DS-CDMA systems,” in IEEE Transactions on Communications, Vol. 47, No. 6, pp. 828-836, June 1999.
 2. P. Frenger, P. Orten, and T. Ottosson, “Bit error-rate calculation for non-linear interference cancellation,” in IEE Electronics Letters, Vol.35, No. 18, September 1999, pp. 1572-1573.
 3. P. Frenger, P. Orten, and T. Ottosson, “Convolutional codes with optimum distance spectrum,” in IEEE Communications Letters, Vol. 3, No 11, pp. 317-319, November 1999.
 4. P. Frenger, P. Orten, and T. Ottosson, “Code-spread CDMA with interference cancellation,” in IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 17, No. 12, pp. 2090-2095, December 1999.
 5. P. Frenger, P. Orten and T. Ottosson, “Code-Spread CDMA using Maximum Free Distance Low-Rate Convolutional Codes”, in IEEE Transactions on Communications, Vol. 48, No. 1, January 2000.
 6. P. Frenger, P. Orten, and T. Ottosson, “Comments and additions to recent papers on new convolutional codes,” in IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 47, No 3, pp. 1199-1201, March 2001.
 7. P. Orten and A. Svensson, “Sequential decoding of convolutional codes for Rayleigh fading channels,” in Wireless Personal Communications, Kluwer Academic Publishers, Vol. 20, No. 1, pp. 61-74, January 2002.
 8. P. Orten and B. Risløw, “Theory and practice of error control coding for satellite and fixed radio systems,” in Telektronikk Journal, No. 1, 2002, pp. 78-91. Available at: http://www.telenor.com/telektronikk/volumes/index.php?page=ing&id1=31&id2=64&id3=218&select=00-04.
 9. F. Bøhagen, P. Orten and G. E. Øien, “Design of capacity-optimal high-rank line-of-sight MIMO channels,” in IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 6, No. 4, April 2007, pp 1420-1425.
 10. F. Bøhagen, P. Orten, and G. E. Øien, “Optimal Design of Uniform Planar Antenna Arrays for Strong Line-of-Sight MIMO Channels,” in EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Volume 2007 (2007), Article ID 45084, http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2007/45084.
 11. Anders Gjendemsjo, Geir Øien, Henrik Holm, Mohamed-Slim Alouini, David Gesbert, Kjell J Hole and P. Orten, "Rate and Power Allocation for Discrete-Rate Link Adaptation," in  EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Volume 2008 (2008), Article ID 394124,  http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2008/394124.
 12. F. Bøhagen, P. Orten, G. E. Øien and S. De la Kethulle de Ryhove, “Exact capacity expressions for dual Ricean MIMO channels,” in IEEE Transactions on Communications, December 2008.
 13. F. Bøhagen, P. Orten, and G. E. Øien, “On spherical versus plane wave modelling of line-of-sight MIMO channels,” in IEEE Transactions on Communications, February 2009.
 14. H. J. Bang and P. Orten, “Scheduling and Feedback Reduction in Coordinated Networks,” in Journal of Communications and Networks, Vol. 13, No. 4, August 2011.
 15. H. J. Bang, D. Gesbert, and P. Orten, “On the Rate Gap Between Multi- and Single-Cell Processing Under Opportunistic Scheduling,” in IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 1, January 2012, pp 415-425.
 16. T. Cella, P. Orten and J. Hjelmstad, “MIMO Geometry and Antenna Design for High Capacity and Improved Coverage in mm Wave Systems,” in International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2013, Article ID 572830, Hindawi Publishing Corporation, 2013, doi:10.1155/2013/572830.
 17. W. Ikram, S. Petersen, P. Orten, N. Thornhill, “Adaptive multi-channel transmission power control for industrial wireless instrumentation,” in IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 10, No. 2, May, 2014, pp. 978-990.
 18. T. Cella. P. Orten, T. Ekman, “Design of a practical and compact mm-wave MIMO system with optimized capacity and phased arrays,” in International Journal of Antennas and Propagation, Special issue on “Deployment challenges for large scale MIMO communications”, Hindawi Publishing Corporation, 2014. http://www.hindawi.com/journals/ijap/2014/608345.
 19. Jacob Rudander, Paul van Walree, Thor Husøy, Pål Orten, “Very high-frequency Single-Input-Multiple-Output acoustic communication in shallow water,” in IEEE Journal of Oceanic engineering, Vol. 44, No. 4, 2019, pp. 943-955.
 20. Jacob Rudander, Paul van Walree, Thor Husøy and Pål Orten, “Coherent High-Speed Acoustic Communication Inside a Commercial Atlantic Salmon Pen,” in Elsevier, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 175, August 2020.
 21. Rudander, J., van Walree, P. A., Husøy, T., and Orten, P., “Realtime Hardware platform for Multichannel Coherent Acoustic Communication,” submitted to IEEE Journal of Oceanic Engineering. in review.

Conference publications:

 1. P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson, and A. Svensson, “Rate matching in multichannel systems using RCPC-codes,” in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Arizona, USA, 1997, pp. 354-357.
 2. P. Orten and A. Svensson, “Sequential decoding in future mobile communications,” in Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Helsinki, Finland, 1997, pp. 1186-1190.
 3. P. Orten and T. Ottosson, “Robustness of DS-CDMA multiuser detectors,” in Proc. IEEE Commun. Theory Mini-Conference (CTMC'97), part of Globecom, Phoenix, Arizona, USA, 1997, pp 144-148.
 4. P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson and A. Svensson, “A flexible coding scheme for wireless communications”, in Proceedings of FRAMES Long term research workshop, Gothenburg, January, 1998, pp 117-125.
 5. P. Orten and T. Ottosson, “Robustness of DS-CDMA multiuser detectors,” in Proceedings of FRAMES Long term research workshop, Göteborg, Sweden, January 1998, pp. 87-91.
 6. P. Orten and A. Svensson, “Sequential decoding for wireless communications”, in Proceedings of FRAMES Long term research workshop, Gothenburg, January, 1998, pp 135-139.
 7. P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson, “Combined coding and spreading in CDMA systems using maximum free distance convolutional codes,” in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Ottawa, Canada, 1998, pp 2497-2501.
 8. S. Falahati, P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson and A. Svensson, “Convolutional coding schemes for variable rate, unequal error protection, and packet data services,” in Proceedings of 3rd ACTS Mobile Summit, Rhodes, Greece, June 1998, pp. 634-639.
 9. P. Frenger, P. Orten and T. Ottosson, “Code-spread CDMA using low-rate convolutional codes,” in Proc. IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications , Sun City, South Africa, 1998, pp 374-378. Received Best Paper Award.
 10. S. Falahati, P. Frenger, P. Orten, T. Ottosson and A. Svensson, “Convolutional coding and ARQ schemes for wireless communications”, in Proc. IEEE Nordic Radio Symposium, Saltsjöbaden, Sweden, October 1998, pp203-210.
 11. P. Orten, “Sequential decoding of tailbiting convolutional codes for hybrid ARQ on wireless channels,” in Proc.IEEE Vehicular Technology Conference, 1999, Houston, Texas, USA, pp279-284.
 12. P. Frenger, P. Orten and T. Ottosson, “Evaluation of coded CDMA with interference cancellation,” in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, 1999, Houston, Texas, USA, pp 642-647.
 13. P. Orten, “Sequential decoding of tailbiting convolutional codes for packet data on Rayleigh fading channels,” in Proc. FRAMES Workshop, Delft, The Netherlands, January 18-19, 1999, pp 267-272.
 14. P. Frenger, P. Orten and T. Ottosson, “Performance of CDMA systems with low-rate coding and interference cancellation,” in Proc. FRAMES Workshop, Delft, The Netherlands, January 18-19, 1999, pp 212-217.
 15. S. Falahati, P. Frenger, A.-L. Johansson, P. Orten, T. Ottosson, and A. Svensson, “Future improvements to wideband CDMA,” in Proc. Radio Vetenskap och Kommunikation 99 (RVK99), Karlskrona, Sweden, June, 1999, Invited paper.
 16. G. Øien, K. J. Hole, B. Risløw and P. Orten, “Rate-adaptive modulation and coding in fixed Ka-band satellite communications: a feasibility study,” in Proc. Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden, April, 2001.
 17. P. Xiao, E. Ström, P. Orten, A. Svensson. “Pulse shaping considerations in DS-CDMA systems with long spreading sequences,” in Proceedings of International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Kaohsiung, Taiwan, R.O.C., Nov 2002.
 18. T. Flo, P. Orten, B. Risløw, “Evaluation of coding schemes for spectrally efficient low-delay radio systems,” in Proceedings of 3rd International Symposium on Turbo Codes & Related Topics, Brest, France, September, 2003, pp. 387-390.
 19. J. Skjørdal and P. Orten, “Comparison of incremental redundancy and adaptive coding using punctured Turbo codes,” in Proc.  IEEE Nordic Radio Symposium, Oulu, Finland, 2004.
 20. F. Bøhagen, P. Orten and G. E. Øien, “Construction and performance of high-rank line-of-sight MIMO channels,” in Proc. of IEEE Wireless Communications and Networking Conference, New Orleans, USA, March 2005.
 21. F. Bøhagen, P. Orten, and G. E. Øien, “Modeling and analysis of a 40 GHz MIMO system for fixed wireless access”, in Proc. of IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden, May 2005.
 22. Bøhagen, P. Orten, and G. E. Øien, “On the Shannon capacity of dual MIMO systems in Ricean fading,” in Proc. of The Sixth IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), June 2005.
 23. A. Gjendemsjø, G. E. Øien, P. Orten, “Optimal discrete-level power control for adaptive coded modulation schemes with capacity-approaching component codes,” in Proc. of IEEE International Communications Conference (ICC), June  2006.
 24. T. S. Le, T. Ekman, P. Orten, "Performance of the multi-carrier LMDS system at the 28 GHz radio frequency band", in proceedings of the International Conference on Mobile Computing and Wireless Communications (MCWC), Amman, Jordan, September 2006. http://hoj-mcwc.org/2006/.
 25. F. Bøhagen, P. Orten and G. E. Øien, “Optimal design of uniform planar antenna arrays for strong line-of-sight MIMO channels,” in Proc. of. The Seventh IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2006.
 26. F. Bøhagen, P. Orten and G. E. Øien, “Modelling of line-of-sight 2x2 MIMO channels: Spherical versus planar waves,” in Proc. of IEEE PIMRC, Helsinki, Finland, September 2006.
 27. F. Bøhagen, P. Orten and G. E. Øien, “On spherical vs. planar wave modelling of Line-of-Sight MIMO channels,” in Proc. of IEEE Globecom, San Francisco, California, USA, November 2006.
 28. Le Thanh Son, P. Orten, "Enhancing Accuracy Performance of Bluetooth Positioning", in proceedings of the IEEE Wireless Communications & Networking Conference (WCNC 2007), Hong Kong, March 2007.
 29. L. T. Son, T. Ekman and P. Orten, "Multi-user Multi-service Random access and channel assignment for the mm wavelength uplink broadband wireless system," in proceedings of the 2007 International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies (NGMAST 2007), Cardiff, UK, Sept. 11-14 2007.
 30. Le Thanh Son, T. Ekman, P. Orten, "Two layer CI phase coding interference cancellation and detection of uplink broadband wireless access system," in proc. of IEEE Wireless Communications & Networking Conference (WCNC), Las Vegas, USA, April 2008.
 31. Le Thanh Son, T. Ekman, P. Orten, "Cross-layer random access and channel assignment for uplink broadband wireless system," in proc. of IEEE 67th Vehicular Technology Conference (VTC-Spring), Singapore, May 2008.
 32. Le Thanh Son, T. Ekman and P. Orten, “Iterative Two-layer CI Phase Coding Enhancement of Uplink Broadband Wireless Access System”, in proceedings of the IEEE 68th Vehicular Technology Conference (VTC2008-Fall), Calgary, Canada, September 2008.
 33. H. J. Bang and P. Orten, “Scheduling and feedback reduction in cellular networks with coordination clusters,” in IEEE Wireless Communications and Networking Conference 2011 (WCNC’11), Cancun, Mexico, March 2011. Received Best Industry Paper Award.
 34. D. Orfanus, P. Janacik, F. Eliassen. P. Orten, “High-level construction of emergent self-organizing behaviour in massively distributed embedded systems,” Third world congress on Nature and Biologically Inspired computing (NaBIC 2011), Salamanca, Spain, October 19-21, 2011.
 35. T. Cella and P. Orten, “Design of a MIMO geometry for high capacity and full coverage mm-wave system,” in proc. 5th international conference on Computers and devices for communication, December 2012, Calcutta, West Bengal, India.
 36. G. Athanasiou, P. Chathuranga, C. Fischione, P. Orten, “Communication Infrastructures in Industrial Automation: The Case of 60 GHz Millimeter Wave Communications,” in proc. IEEE Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), September 2013.
 37. T. Cella, and P. Orten, “Improving coverage in mm-wave system by optimized MIMO geometry,” in Proc. of International conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), Hangzhou, China, October 2013.
 38. T. Cella, P. Orten, and T. Ekman, “Wireless access using MIMO subarrays at mm-wave bands,” in proceedings of IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Taipei, Taiwan, November 2013.
 39. T. Cella, P. Orten and T. Ekman, “'Mm-wave Short Range Outdoor Links With Phased Arrays,” in proc. 6th international symposium on Communications, Control and Signal Processing, Athens, Greece, May 21-23, 2014.
 40. J. Rudander, T. Husøy, P. Orten, and P. van Walree, “Shallow-water channel sounding for high speed acoustic communication,” in proceedings of IEEE OCEANS 2017, Aberdeen, Scotland, June 2017, pp. 1-8.
 41. Jacob Rudander, Paul van Walree, Thor Husøy, Pål Orten, “Array processing to mitigate channel fluctuations in high-speed shallow water communication,” in proceedings of 4th Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE), Skiathos, Greece, 3-8 September, 2017, pp 1-4. 
 42. Jacob Rudander, Pål Orten, Paul van Walree, and Thor Husøy, “Experimental evaluation of uplink underwater acoustic communications in very high frequency massive MIMO system,” in proceedings of Fourth Underwater Communications and Networking Conferenc (UComms), Lerici, Italy, August 2018, pp1-5.
 43. Stig Petersen, Bård Myhre, Are Hellandsvik, Pål Orten, “Safety for autonomous ships: Lessons learned from other domains,” in 1st International Conference on Maritime Autonomous Surface Ship (ICMASS 2018).
 44. Jacob Rudander, Thor Husøy, Pål Orten, Paul van Walree, "Comparing RLS and LMS Adaptive Equalizers for Large Hydrophone Arrays in Underwater Acoustic Communication Channels", in proceedings of IEEE OCEANS Marseille 2019, pp. 1-5, 2019.
 45. S. Petersen, P. Orten, and B. Myhre, “Potential benefits of 5G for autonomous ships,” in
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,  The 3rd International Conference on Maritime Autonomous Surface Ship (ICMASS 2020) 11-12 November 2020, Ulsan, South Korea.
 46. Jacob Rudander, Thor Husøy, Pål Orten, Paul Van Walree, “ Experimental evaluation of a FPGA based Real-Time Doppler estimator,” in Fifth Underwater Communications and Networking Conference (UComms), 2021.

Patents:

 1. P. Orten, T. Lennvall, M. Gidlund, “Packet prioritizing in an industrial wireless networks”, patent application, filed 1 October 2012. Patent granted.
 2. F. Reichenbach and P. Orten, “An improved method for maintaining network lifetime of a wireless network,” Patent application, filed 06/09/2010. Patent granted.
 3. F. Reichenbach and P. Orten, “Localization scheme for wirleless networks with adaptive power adjustment,” filed 04/07/2011. Patent granted, 24 February 2015.
 4. P. Orten, B. Talha, S. Round, A. E. Vallestad, Utilizing non-line-of-sight propagation with millimeter wave radio for time-critical communication in power converter applications, patent application, priority date 22/4-2015. Patent granted 6 March 2019.
Publisert 16. jan. 2017 16:03 - Sist endret 18. mai 2022 16:09