Nils Voje Johansen

Image of Nils Voje Johansen
Norwegian version of this page
Phone +47-22855863
Room 727
Username
Visiting address Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postal address Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Publications

  • Johansen, Nils Voje (2013). The Expeditions of William Bayly and Jeremiah Dixon to Honningsvåg and Hammerfest, 1769. Journal of Astronomical Data.  ISSN 1385-3945.  19(1), s 59- 69
  • Johansen, Nils Voje (2011). "Jeg kan aldri faae nok af Sol og Maane" – Gotfred Bohr i spennet mellom musikk og astronomi, I: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.),  Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2586-0.  Kapittel.  s 129 - 154
  • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Bjørn Vidar & Johansen, Nils Voje (2010). "The Observatory in Oslo. Attracting Youth to the Sciences", In Valeria Zanini & Luisa Pigatto (ed.),  Astronomy amd its Instruments before and after Galileo 2010 International Astronomical Union - INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Italy.  Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova.  ISBN 978-88-6129-584-1.  Kapittel.  s 461 - 469

View all works in Cristin

  • Enebakk, Vidar & Johansen, Nils Voje (2011). Christopher Hansteens annus mirabilis : reisen til London og Paris 1819. Forum for universitetshistorie.  ISBN 978-82-92272-17-6.  80 s.

View all works in Cristin

  • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2017). Study tips - to beginner students in mathematics-heavy sciences. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1, s 216- 220 Full text in Research Archive.
  • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2016). Studietips - til begynnerstudenter i matematikktunge realfag.
  • Enebakk, Vidar & Johansen, Nils Voje (2011). "Christopher Hansteens 'annus mirabilis'. Reisen til London og Paris 1819".
  • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Nils Voje & Johansen, Bjørn Vidar (2009). "The Observatory in Oslo - Attracting Youth to the Sciences". Show summary
  • Ranestad, Kristian & Johansen, Nils Voje (2008). Matematikklærerkompetanse i skolen. Lektorbladet.  ISSN 1503-027X.  s 17- 18
  • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Show summary

View all works in Cristin

Published Nov. 30, 2010 11:20 PM - Last modified Aug. 7, 2014 12:51 PM