John Christian Ottem (UiO): Introduksjon til K3-flater (etter Saint-Donat)

John Christian Ottem, UiO, gives the Seminar in Algebra and Algebraic Geometry:

Introduksjon til K3-flater (etter Saint-Donat)

John Christian Ottem  

Jeg vil gi en konkret introduksjon til K3-flater og deres egenskaper, med mye eksempler. Deretter vil jeg gå gjennom noen av resultatene fra Saint-Donats artikkel om linære systemer på K3-flater.

Published Jan. 13, 2016 2:02 PM - Last modified July 31, 2018 12:27 PM