English version of this page

Om SIRIUS

SIRIUS er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon som identifiserer og håndterer problemer knyttet til enorme datamengder ("big data") innen olje- og gassindustrien.

Senteret ble etablert 1. november 2015 og prosjektperioden løper til oktober 2023.

Forskerne ved SIRIUS har ekspertise innen IT-teknologi, bl.a. høy ytelse og cloud computing, databaseteknologi, semantisk teknologi og naturlig språkbehandling.

Ole-Johan Dahls hus. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

SIRIUS senteret ligger i 8. etasje i informatikkbygningen ved Universitetet i Oslo. SIRIUS-miljøet tilbyr:

  • UiO-forskerne som er tilknyttet senteret er samlokaliserte.
  • Det er tilgjengelig plass til besøkende forskere fra partnerne og samarbeidende institusjoner.
  • Fasiliteter og innredningen skaper en senteridentitet og gir et hyggelig og attraktivt miljø for partnere som ønsker å holde møter og jobbe når de befinner seg i Oslo-området. Vårt mål er å gjøre SIRIUS-miljøet til et attraktivt møtested for olje- og gass IT-industrien i sørøst-Norge.