Andreas Tandberg

Senior Adviser - Studies Section
Image of Andreas Tandberg
Norwegian version of this page
Phone +47-22855750
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • Webmaster, Student Web 
 • InterAct
 • Student IT

Background

 • Senior Executive Officer, Norsk Ordbok 2014 (UiO), 2005–2014
 • Education: Cand. philol. in comparative literature, UiO 2003 

 

Publications

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (red.) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  145 s.

View all works in Cristin

 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Føreord.  s 7 - 9
 • Tandberg, Andreas (2013). Ei innføring i SGML og teksttagging.
 • Tandberg, Andreas (2013). Norsk Ordboks tekstkorpus - gamal ressurs i ny drakt. Ein demonstrasjon av korleis tekstkorpuset kan brukast i litteraturforsking.
 • Tandberg, Andreas & Wetås, Åse (2013). Forskingstorget 2013.
 • Tandberg, Andreas & Wetås, Åse (2012). Erfaringar med deltaking på Forskingstorget.
 • Tandberg, Andreas; Wetås, Åse & Ostad, Johanne (2012). Forskingstorget 2012.
 • Tandberg, Andreas (2008, 18. september). Om Norsk Ordbok og Forskingstorget. [Radio].  Radio Nova.
 • Tandberg, Andreas (2007). Korleis bruke Norsk Ordboks nynorskkorpus som reiskap i Vesaasforsking.
 • Tandberg, Andreas (2007). Korleis bruke Norsk Ordboks nynorskkorpus som reiskap i Vesaasforsking.

View all works in Cristin

Published Sep. 10, 2014 8:39 AM - Last modified Oct. 21, 2014 12:52 PM