Andreas Tandberg

Senior Adviser - Studies Section
Image of Andreas Tandberg
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1032 Blindern 0315 Oslo

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • Webmaster, Student Web 
 • InterAct
 • Student IT

Background

 • Senior Executive Officer, Norsk Ordbok 2014 (UiO), 2005–2014
 • Education: Cand. philol. in comparative literature, UiO 2003 

 

Publications

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-792-3. 145 p.

View all works in Cristin

 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 7–9.
 • Tandberg, Andreas & Wetås, Åse (2013). Forskingstorget 2013.
 • Tandberg, Andreas (2013). Norsk Ordboks tekstkorpus - gamal ressurs i ny drakt. Ein demonstrasjon av korleis tekstkorpuset kan brukast i litteraturforsking.
 • Tandberg, Andreas (2013). Ei innføring i SGML og teksttagging.
 • Tandberg, Andreas; Wetås, Åse & Ostad, Johanne (2012). Forskingstorget 2012.
 • Tandberg, Andreas & Wetås, Åse (2012). Erfaringar med deltaking på Forskingstorget.
 • Tandberg, Andreas (2008). Om Norsk Ordbok og Forskingstorget. [Radio]. Radio Nova.
 • Tandberg, Andreas (2007). Korleis bruke Norsk Ordboks nynorskkorpus som reiskap i Vesaasforsking.
 • Tandberg, Andreas (2007). Korleis bruke Norsk Ordboks nynorskkorpus som reiskap i Vesaasforsking.

View all works in Cristin

Published Sep. 10, 2014 8:39 AM - Last modified Oct. 21, 2014 12:52 PM