Sonja Merethe Mork

Image of Sonja Merethe Mork
Norwegian version of this page
Phone +47 22845677
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Inquiry-Based Science, Scientific practices, Scientific Literacy, Subject Literacy, Argumentation, Professional Development

Background

 • Teaching Professional Development Courses in Science Education (inquiry-based science and literacy, in particular reading and writing)
 • Project leader
 • Developing Learning Resources
 • Editor of Nordic Studies in Science Education (NorDiNa) 2010-2013
 • PhD in science education 2006, Institute for teacher education and school research, University of Oslo. Thesis: ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no
 • Marie Curie Fellow 2003-2004, University of Leeds
 • Teaching posts at primary school, lower secondary school and higher education
 • Master in Biology 1996, Norwegian University for Science and Technology
 • Teacher education 1992, Levanger University College

Research projects

Courses taught

Responsible for NATDID4901V Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (Science education for science teacher educators)

Appointments

Tags: Inquiry-Based Science, Scientific Literacy, Subject Literacy, Argumentation, ICT

Publications

 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.; Sørborg, Øystein; Ruben, Subashini Parameswaran & Erduran, Sibel (2022). Humanising the nature of science: an analysis of the science curriculum in Norway. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2022.2088876.
 • Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Scientific practices– towards a common understanding . Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), p. 293–310. doi: 10.5617/NORDINA.8360. Full text in Research Archive
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2021.2006819.
 • Haug, Berit Synnøve & Mork, Sonja Merethe (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 100. doi: 10.1016/j.tate.2021.103286. Full text in Research Archive
 • Strømme, Torunn Aanesland & Mork, Sonja Merethe (2020). Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. doi: 10.1007/s11165-020-09920-2. Full text in Research Archive
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag. In Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot & Holt, Anne (Ed.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02811-8. p. 59–84.
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 94–127. doi: 10.18261/9788215030067-2018. Full text in Research Archive
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne & Christiansen, Torgeir (2015). Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(3), p. 249–267. doi: 10.5617/nordina.1424.
 • Sørvik, Gard Ove & Mork, Sonja Merethe (2015). Scientific literacy as social practice: Implications for reading and writing in science classrooms. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(3), p. 268–281. doi: 10.5617/nordina.987.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.674.
 • Mossige, Margunn & Mork, Sonja Merethe (2014). Lesing i naturfag, Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40457-4. p. 113 –130.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 36(18), p. 2997–3020. doi: 10.1080/09500693.2014.942719.
 • Mork, Sonja M (2013). Revidert læreplan i naturfag. Økt fokus på grunnleggende ferdigheter og forskerspiren. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 9(02), p. 206–210. doi: 10.5617/nordina.767.
 • Mork, Sonja M (2011). An interactive learning environment designed to increase the possibilities for learning and communicating about radioactivity. Interactive Learning Environments. ISSN 1049-4820. 19(2), p. 163–177. doi: 10.1080/10494820802651060.
 • Erlien, Wenche & Mork, Sonja M (2009). Grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy i naturfag. In Traavik, Hilde; Hallås, Oddrun & Ørvig, Anne (Ed.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01388-6. p. 144–161.
 • Jorde, Doris & Mork, Sonja M (2007). The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In Corrigan, Deborah; Dillon, Justin & Gunstone, Richard (Ed.), The Re-Emergence of Values in Science Education. Brill|Sense. ISSN 9789087900359. p. 179–196.
 • Mork, Sonja M (2006). viten.no - digital teaching programs in science education. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. p. 84–88.
 • Mork, Sonja M & Jorde, Doris (2005). Hva må til for at lærere skal bruke digitale læremidler? Erfaringer fra Vitenprosjektet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 89(1), p. 45–55.
 • Mork, Sonja M (2005). Argumentation in science lessons: Focusing on the teacher's role. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 1(1), p. 17–30.
 • Mork, Sonja M & Jorde, Doris (2004). We know they love computers, but do they learn science? Using information technology for teaching about a socio-scientific controversy. Themes in education. ISSN 0563-4172. 5(1), p. 69–100.

View all works in Cristin

 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03412-6. 195 p.
 • Mork, Sonja Merethe & Erlien, Wenche (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02723-4. 239 p.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2016). På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02435-6. 170 p.
 • Mork, Sonja M & Erlien, Wenche (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01711-2. 223 p.

View all works in Cristin

 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domains for science teacher educators.
 • Haug, Berit; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - på vei mot et tolkningsfellesskap.
 • Haug, Berit & Mork, Sonja Merethe (2021). From vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development.
 • Haug, Berit & Mork, Sonja Merethe (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid.
 • Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Erlien, Wenche (2021). Kjeldekritikk, fuglar og vindmøller. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 44–45.
 • Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Erlien, Wenche (2021). Informasjonssøk om fugler og vindmøller. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 42–43.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S & Frøyland, Merethe (2021). NorDiNa editorial spesialnummer 2/2021. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(2), p. 131–133. doi: 10.5617/NORDINA.8770.
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit S; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domain for science teacher educators.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2021). How can the activity "share and discuss written reflections" serve as a tool for pedagogical link-making and deeper learning in science?
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2021). Hvordan kreditere kilder korrekt og samvittighetsfullt. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 66–67.
 • Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe; Haug, Berit S; Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2021). Meitemarkkasse og nedbryting. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 8–11.
 • Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - en introduksjon . Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 4–6.
 • Mork, Sonja Merethe (2020). Språk og grunnleggende ferdigheter som drivkrefter for dybdelæring i naturfag .
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2019). Nøkler til naturfag 2.
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Fiskum, Kirsten (2019). Nøkler til naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2019). Erfaringer fra 2-årig videreutdanningskurs for lærerutdannere.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). Undervisning for utforskende arbeid .
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). Nøkkelbegreper for utforskende arbeid .
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). På vei mot dybdelæring ved hjelp av dagens skriftlige refleksjon?
 • Mork, Sonja Merethe (2018). Tekster kan støtte utforskende arbeid. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 102–103.
 • Mork, Sonja Merethe (2018). Argumentasjon – sentralt for kritisk og naturvitenskapelig tenkning. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 72–75.
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 90–95.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 62–65.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2018). Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 98–101.
 • Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild & Haug, Berit S (2018). Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 66–69.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring.
 • Mork, Sonja Merethe (2018). Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe (2018). Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag .
 • Mork, Sonja Merethe (2018). Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe; Voll, Liv Oddrun & Dahl, Maria Gaare (2017). Fagbrev som modellhuselektriker. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 56–59.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Kreativitet satt i system.
 • Mork, Sonja Merethe (2017). Utforskende metoder i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Using reading goals as support for deep learning.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2017). Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?
 • Mork, Sonja Merethe (2017). Dybdelæring med literacy og utforskende arbeidsmåter i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2017). Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Brosjyre – fin møteplass for naturfag og norsk. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 18–21.
 • Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2016). Videreutdanning for lærerutdannere.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2016). Variert og tilpasset opplæring.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Grunnleggende ferdigheter.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Utforskende arbeid.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Fagtekster.
 • Mork, Sonja Merethe & Erlien, Wenche (2016). Å skrive seg inn i tiden. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1/2016(1), p. 20–21.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Å lære naturfag gjennom språk.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Utforskende arbeid og GRF gir god læring og engasjerte elever.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Argumentasjon. Fokus på skriving (og snakking og begreper...).
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Å lese for å lære i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Dybdelæring. Læreres erfaringer med Forskerføtter og leserøtter.
 • Mork, Sonja Merethe & Fiskum, Kirsten (2015). Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet.
 • Strømme Aanesland, Torunn & Mork, Sonja Merethe (2015). Animation versus static visualizations from a sociocultural perspective. A comparative study on students' sense-making of protein synthesis.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Depth and progression. Primary teachers' experiences from teaching an integrated inquiry based science and literacy curriculum.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Engasjerende utgangspunkt for skriving. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1/15, p. 96–99.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Dybde og progresjon gir mestring og motivasjon. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1/15, p. 106–108.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Grunnleggende ferdigheter. Lesing, skriving og muntlig på ungdomstrinnet.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Grunnleggende ferdigheter. Lesing, skriving og muntlig på barnetrinnet.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Argumentasjon i naturfag. Hvordan lage gode rammer for argumenterende tekster?
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2015). Observasjon, slutning og evidens.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Utforskende arbeidsmåter, lesing og skriving.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Dybdelæring. Lærerers erfaringer med Forskerføtter og leserøtter.
 • Mork, Sonja Merethe (2014). Framtidas naturfag.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support when Teaching Science through an Integrated Inquiry and Literacy Approach.
 • Korsager, Majken & Mork, Sonja M (2014). Brunskogsnegl - uønsket inntrenger - spennende muligheter i naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 48–51.
 • Mork, Sonja M (2014). Å skrive sammenlignende tekster. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Mork, Sonja M (2014). Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving.
 • Mork, Sonja M (2014). Felleslesing i naturfag.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Data as the Source? Challenges and Support in an Integrated Science and Literacy Teaching Model.
 • Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Teaching science through an integrated science and literacy approach.
 • Strømme Aanesland, Torunn & Mork, Sonja M (2013). The effect of animations vs. static representations. A comparative classroom study of students' sense-making of the protein synthesis.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing og skriving i Forskerføttermodellen.
 • Mork, Sonja M (2013). Trends in science education. Kommentar til Per Morten Kinds foredrag.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing av fagtekst.
 • Mork, Sonja M (2013). Felleslesing i naturfagklasserommet.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing i naturfag.
 • Sørvik, Gard Ove; Eika, Mattis & Mork, Sonja M (2013). Utforskende aktiviteter med stoffer og egenskaper.
 • Mork, Sonja M (2013). Skriving i naturfag på ungdomstrinnet.
 • Mork, Sonja M (2013). Revidert læreplan og GRF i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Revidert læreplan - økt fokus på grunnleggende ferdigheter. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 7–14.
 • Mork, Sonja M (2013). Argumentasjon.
 • Mork, Sonja M (2013). Grunnleggende ferdigheter og utforskende naturfag på barnetrinnet.
 • Mork, Sonja M (2013). Revidert læreplan i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Revidert læreplan i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing og skriving i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Teachers approaches to reading in primary science.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2013). Plenumslesing i utforskende naturfagundervisning.
 • Mork, Sonja M (2013). Lesing med Forskerføtter og leserøtter. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 42–43.
 • Sørborg, Øystein; Mork, Sonja M & Erlien, Wenche (2013). 10 år med viten.no. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 8–13.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 2–3.
 • Mork, Sonja M (2012). Lesing og skriving i Naturfag.
 • Mork, Sonja M (2012). Lesing av fagtekst. Med eksempler fra naturfag.
 • Mork, Sonja M; Ottander, Christina & Sjøberg, Svein (2012). Welcome to NorDiNa 1/12. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 8(1), p. 1–2.
 • Mork, Sonja M; Ottander, Christina & Sjøberg, Svein (2012). Welcome to NorDiNas symposium issue. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 8(2).
 • Ottander, Christina; Mork, Sonja M & Sjøberg, Svein (2012). Welcome to NorDiNa 3/12. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 8(3), p. 195–196.
 • Mork, Sonja M & Bungum, Berit (2012). Om naturfagundervisning i Norge og Norden. Fra nordisk forskning.
 • Mork, Sonja M (2012). Revisjon av læreplaner i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2012). Lesing og skriving i naturfag.
 • Sørvik, Gard Ove; Mork, Sonja M; Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2012). Tekster og lesing i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2012). Revisjon av læreplaner i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2012). Literacy in science.
 • Ødegaard, Marianne & Mork, Sonja M (2011). Hva slags etter- og videreutdanning vil lærere ha? Modell 2: Forskerføttermodellen.
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). Hvordan jobber lærere på barnetrinnet med tekster og lesing i naturfag?
 • Mork, Sonja M (2011). Grunnleggende ferdigheter i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2011). Kule korte tekster. Å lage brosjyrer i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2011). Grunnleggende ferdigheter i naturfag.
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). How do primary school teachers work with texts and reading in science?
 • Mork, Sonja M (2011). Lesing og skriving i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2011). Lesing og skriving i naturfag. 1.-7. årskurs.
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). How do primary school teachers work with texts and reading in science?
 • Mork, Sonja M & Erlien, Wenche (2011). Å skrive kule korte tekster.
 • Erlien, Wenche & Mork, Sonja M (2011). Morsomme leseaktiviteter.
 • Mork, Sonja M (2011). Radioaktivitet i naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 84–88.
 • Mork, Sonja M (2011). Internett i naturfagundervisningen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik. ISSN 1604-8628. p. 79–85.
 • Ødegaard, Marianne; Møller Andersen, Hanne; Schoultz, Jan; Hultman, Glenn; Lund Nielsen, Birgitte & Löfgren, Ragnhild [Show all 7 contributors for this article] (2011). Explora. Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom. Kimen. ISSN 1890-5137. 2.
 • Ottander, Christina; Mork, Sonja M & Sjøberg, Svein (2011). Nya redaktörar för NorDiNa. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(1), p. 1–2.
 • Mork, Sonja M; Ottander, Christina & Sjøberg, Svein (2011). Welcome to NorDiNa 2/11. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(2), p. 109–110.
 • Mork, Sonja M & Erlien, Wenche (2010). Kule korte tekster.
 • Erlien, Wenche & Mork, Sonja M (2010). Lesing og skriving i en digital verden.
 • Mork, Sonja M (2010). Lesing i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2010). På feltarbeid i blåstrupeland. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, p. 34–38.
 • Byhring, Anne Kristine & Mork, Sonja M (2009). Charles Darwins kjærlighetsforhold til rund solddogg (Drosera rotundifolia). Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, p. 29–31.
 • Mork, Sonja M; Jorde, Doris & Strømme Aanesland, Torunn (2009). A new approach to analysing student argumentation in classroom debates.
 • Mork, Sonja M; Sørborg, Øystein & Erlien, Wenche (2009). New tools for information search and critiquing sources on the Internet.
 • Mork, Sonja M (2008). Bokomtale. Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 50–51.
 • Mork, Sonja M (2008). The Science Education Review (SER). Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 88–89.
 • Mork, Sonja M (2008). Osloprøver i naturfag blir til. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 36–38.
 • Mork, Sonja M & Olsen, Rolf Vegar (2008). Resultater fra Osloprøvene i naturfag 2007. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 42–44.
 • Mork, Sonja M (2008). Hvorfor argumentasjon i naturfag? Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 10–13.
 • Mork, Sonja M (2008). Hvordan tilrettelegge for argumentasjon i undervisningen? Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 14–16.
 • Mork, Sonja M (2008). Rollespill og vitenprogrammer. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 27–30.
 • Mork, Sonja M (2008). Hvordan kan læreren håndtere debatter? Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 31–34.
 • Mork, Sonja M & Sørborg, Øystein (2008). Informasjonssøk og kildevurdering. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 44–47.
 • Sørborg, Øystein & Mork, Sonja M (2008). Netvibes på 1-2-3. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 48–49.
 • Sørborg, Øystein & Mork, Sonja M (2008). Diigo på 1-2-3. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 50–51.
 • Mork, Sonja M (2008). Interaktive tavler og læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 84–87.
 • Mork, Sonja M (2008). Vurdering for læring. Osloprøver i naturfag 5.trinn.
 • Mork, Sonja M (2008). Vurdering for læring. Osloprøver i naturfag 8.trinn.
 • Guttersrud, Øystein & Mork, Sonja M (2008). Evaluering for læring - Osloprøven.
 • Mork, Sonja M & Sørborg, Øystein (2008). Elevprodukt - Kildevurdering og informasjonssøk på Internett.
 • Sørborg, Øystein & Mork, Sonja M (2008). Kildevurdering og informasjonssøk på Internett.
 • Mork, Sonja M (2008). Elevprodukt. Fra Internettsøk til kunnskapsintegrasjon.
 • Mork, Sonja M & Ødegaard, Marianne (2008). Student product. From Information Search on the Internet to Knowledge Integration in Science.
 • Mork, Sonja M (2008). Forskningsprosjekter ved Naturfagsenteret.
 • Mork, Sonja M (2008). A new approach to analysing student argumentation in classroom debates.
 • Mork, Sonja M (2008). Argumentasjon i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2008). Argumentasjon som læringsstrategi.
 • Mork, Sonja M (2008). Hvordan tilrettelegge for argumentasjon og debatt i naturfag?
 • Mork, Sonja M (2008). Det utvidete norskbegrepet. Naturfag som arena.
 • Mork, Sonja M (2007). Vurdering for læring.
 • Mork, Sonja M (2007). Fra læreplan til praksis. Hva er de store utfordringene?
 • Mork, Sonja M & Erlien, Wenche (2007). Interaktive tavler. Erfaringer og bruk.
 • Mork, Sonja M (2007). Argumentasjon og sosiovitenskapelige tema i naturfag.
 • Mork, Sonja M (2007). IKT og formidling.
 • Mork, Sonja M (2006). Skadedyr i museer.
 • Mork, Sonja M (2006). Designing web-based learning environments facilitating collaboration and argumentation.
 • Mork, Sonja M (2005). Dinosaurjakt.
 • Mork, Sonja M (2005). The teacher's Role in Classroom Debates. Potential Difficulties and Teacher Interventions.
 • Jorde, Doris & Mork, Sonja M (2005). Hva må til for at lærere skal bruke digitale læremidler? Erfaringer fra Vitenprosjektet.
 • Mork, Sonja M (2004). En pilotstudie av bruk av det Internettbaserte Vitenprogrammet Radioaktivitet, Digitale simuleringer av forsøk i naturfagundervisningen. Et PLUTO-prosjekt. ITU. p. 1–19.
 • Mork, Sonja M (2004). Dinosaurer og forskning.
 • Mork, Sonja M (2004). Analysing role-play debates in biology teaching. Focusing on structure and content of students argumentation, pivotal situations and teacher interventions.
 • Mork, Sonja M (2004). ABM - Skole og web. Delprosjekt 1: Dinosaurer.
 • Mork, Sonja M (2004). Viten.no i naturfag. Erfaringer fra forskning.
 • Mork, Sonja M & Jorde, Doris (2004). A new way of teaching about and old phenomenon. Using information technology to promote the understanding of radioactivity.
 • Mork, Sonja M (2003). Theoretical perspectives on Viten, Virtual environments in science. Viten.no. Unipubskriftserier. ISSN 82-7947-021-2. p. 47–67.
 • Mork, Sonja Merethe (2016). Nøkler til naturfag - sluttrapport. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
 • Mork, Sonja Merethe (2015). Nøkler til naturfag. 2. delrapport. Naturfagsenteret, UiO.
 • Mork, Sonja Merethe (2014). Nøkler til naturfag. 1. delrapport. Naturfagsenteret, UiO.
 • Mork, Sonja M; Kluge, Anders & Sørborg, Øystein (2009). Elevprodukt: Fra informasjonssøk på Internett til kunnskapsintegrasjon. ITU / Naturfagsenteret / InterMedia.
 • Mork, Sonja M; Kluge, Anders & Sørborg, Øystein (2009). Elevprodukt. Fra informasjonssøk på Internett til kunnskapsintegrasjon. Sluttrapport. Naturfagsenteret.
 • Mork, Sonja M (2006). ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no. Unipub AS. ISSN 1501-8962.

View all works in Cristin

Published Apr. 8, 2019 2:58 PM - Last modified June 3, 2022 10:03 AM