[Titan] "Data Science and Computing" - fra stort til større ved Universitetet i Oslo

Data Science får en sentral plass i UiOs fremtid. MatNat-fakultetets nye strategi gir mye oppmerksomhet til "Data Science and Computing".

Les hele historien (Norwegian) på titan.uio.no.

Published Apr. 5, 2019 3:41 PM - Last modified Sep. 4, 2019 4:54 PM