Gert Werner Kluge

Doctoral Research Fellow - High Energy Physics
Norwegian version of this page
Room FØ375
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Other affiliations ADM Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Student)

Nåværende Arbeidsområder

Jeg jobber for tiden 70% som stipendiat og 30% som vikar for Hilde Lynnebakken. Sistnevnte innebærer arbeidsområdene:

  • Forskningsformidling og studentrekruttering
  • Sosiale medier
  • Nettsider for instituttet

Hvis du har henvendelser angående ovennevnte er det en stor fordel om du henvender deg i god tid, siden jeg ofte ikke har kapasitet til å svare fortløpende. Jeg prøver imidlertid å følge opp viktige "last-minute" henvendelser så fort som jeg kan.

Faglige interesser

  • Nye og bedre måter å studere mørk materie på, spesielt vha maskinlæring
  • Indirekte mørk materie søk, spesiet med gamma-teleskop som CTA og MAGIC.
  • Maskinlæring, spesielt nevrale netverk og ikke-veildedet læring (unsupervised learning)

 

 

 

 

Tags: Mørk materie, CTA, MAGIC, Machine Learning
Published Jan. 18, 2022 1:43 PM - Last modified May 9, 2022 1:23 PM