Disputation: Fred-Johan Pettersen

Cand. Scient. Fred-Johan Pettersen at Department of Physics will be defending the thesis 

"Bioimpedance as a tool in Cardiac resyncronisation therapy"

for the degree of PhD

Trial lecture - time and place

Trial lecture: 10:15 am at Lille fysiske Auditorium (V232)

 

Adjudication committee

 

 • Prof. Dejan Krizaj, Laboratory for bioelectromagnetics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
   
 • Dr. Pål Gunnar Larsson, Department of Neurosurgery, Oslo University Hospital, Norway
   
 • Prof. Eli Olaug Hole, Department of Physics, University of Oslo, Norway

 

 

Chair of defence

Professor Heidi Sandaker

 

Supervisors

 • Ørjan Grøttem Martinsen
   
 • Jan Olav Høgetveit
   
 • Hans Henrik Odland

   

Additional information (Norwegian)

Hjertesykdom er en av de store utfordringene i helsevesenet, og det pågår mye forskning for å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder. Som en del av dette arbeidet har vi foksert på å introdusere elektrisk bioimpedans som et verktøy i hjertebehandling, da spesifikt på resynkroniseringsterapi. Vi har vist at elektrisk bioimpedansmålinger kan fortelle oss noe om hva som foregår i hjertet. Utstyr har blitt utviklet med tanke på å gjøre målinger på pasienter mens de får implantert pacemaker beregnet på resynkronisering av hjertet. Målinger har blitt utført, og vi kunne klart se endringer forårsaket av endringer i innstillinger og plassering av elektroder.

Denne type målinger kan ha flere anvendelsesområder, og vi har tatt ut en spesifikk som er presentert her hvor vi benytter målemetodene vi har utviklet til å detektere hvorhvidt hjertet reagerer som forventet på den terapi pacemakeren er programmert til å levere.

Dette er bare én applikasjon, og vi arbeider med flere applikasjoner nå som vi har åpnet dette feltet for videre forskning og innovasjon.

Published Nov. 27, 2017 3:06 PM - Last modified Dec. 11, 2017 9:10 AM