Disputation: Jørgen Høgberget

Master of Science Jørgen Høgberget at Department of Physics will be defending the thesis Microscopic Modeling of Confined Crystal Surfaces: Growth, dissolution, and equilibrium for the degree of the Degree of Philosophiae Doctor

Trial lecture - time and place

Jørgen Høgberget

Trial lecture: Lille Auditorium (Ø157) at 10:15 am

Adjudication committee

  • Dr. Olivier Pierre- Louis, Universitè Claude Bernard Lyon, France
  • Dr. Inna Kurganskaya, Universität Bern- Institute of Geological Sciences, Switzerland
  • Associate Professor Luiza Angheluta, Department of physics, University of Oslo, Norway

Chair of defence

Prof. Helge Balk

Supervisors

Additional information

Krystaller som gror i trange omgivelser, for eksempel i små porer, oppfører seg annerledes enn de som gror fritt. Denne typen prosesser forårsaker for eksempel forvitring av monumenter og bygninger, og det er viktig å forstå disse for å forhindres skade på best mulig måte. I denne avhandlingen legges grunnlaget for modellering, det vil si fysiske og matematiske beskrivelser, av slike systemer på mikronivå (en milliondel av en meter). Vi har lykkes i å reprodusere makroskopiske lover (observerbare med øyet) for vekst, oppløsning, samt likevekt mellom disse, i trange omgivelser, hvilket tyder på at modellen er fysisk korrekt. Dette har gitt oss en unik mulighet til å studere de faktiske mikroskopiske prosessene i detalj gjennom simuleringer på datamaskin, hvor man kan studere på et nivå langt forbi det som er mulig via eksperimenter.

Vi har blant annet studert hvordan pålagt trykk forandrer oppførselen til krystallen, hvordan ruheten og andre detaljer i overflaten avhenger av temperatur og andre parametere, og hvordan denne avhengigheten er forskjellig i trange rom kontra i frie rom. Konklusjonen er at modellen, til tross for å være veldig enkel i natur, er i stand til å produsere komplekse fenomener slik som krystalliseringskraft og trykkoppløsning, og fungerer derfor utmerket som et grunnlag for videre modellering innenfor dette feltet.

Videre har vi utviklet realistiske modeller for transport av partikler i væsken rundt krystaller i trange rom, som har latt oss studere effekten av væsketransport på oppførselen til slike krystaller. Utover dette har vi sett på effekten av tiltrekkende overflatekrefter, som skaper kontakt mellom den groende krystallen og omgivelsene. Til slutt har vi anvendt modellen på et realistisk system, som sammen med eksperimenter utført av Felix Kohler på UiO, danner grunnlaget for en dypere anvendt studie av fysikken bak krystalliseringsprosesser i trange omgivelser.

 

 

Published Jan. 5, 2017 10:27 AM - Last modified Jan. 5, 2017 10:32 AM