Disputation: Marianne Løken

Cand. ed. Marianne Løken at the Department of Physics will be defending the thesis "Skriv ditt valg! Nyskriving av historier om @typiske utdanningsvalg" for the degree of Philosophiae Doctor.

Trial lecture - time and place

Trial lecture 13.15 at Auditorium Ø157

Adjudication committee

  • Professor Merete Lie, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Norwegian University of Science and Technology, Norway
  • Dr. Anna Danielsson, School of Education, Communication and Society, King's College London, UK
  • Professor Knut Mørken, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo

Chair of defence

Professor Eli Olaug Hole

Supervisors

Additional information

Marianne Løken's disputation will be conducted in Norwegian.

Skriv ditt valg! Nyskriving av historier om atypiske utdanningsvalg

Vi vet mye om ungdoms holdninger til naturvitenskap, faglige prestasjoner og utdanningsvalg takket være studier og spørreundersøkelser som ROSE, TIMSS, PISA, Eurobarometer, Vilje-con-valg, IRIS og andre, men vi vet fortsatt lite om hvorfor enkelte unge kvinner går motstrøms og velger atypisk. Kvinner flest velger tradisjonelt – og flertallet velger utdanning og yrke i tilknytning til helse og omsorg. Kvinnene i studien bryter med dette mønsteret. De har valgt å studere et realfag med lav kvinneandel og utgjør med andre ord en minoritet.

 

Drivkraften bak studien er en nysgjerrighet knyttet til hva kvinner som velger atypisk, selv forteller om sine valg: Hva eller hvem inspirerte og motiverte til valget? Er det spesielle opplevelser eller erfaringer som har hatt betydning for valget? Hva synes de om å være underrepresentert på studiet? Hvilke forventninger har de til tiden som student? Og kan en studie basert på slike personlige beretninger tilføre forskningsfeltet ny kunnskap?

 

Formålet med studien er å bidra med ny kunnskap om atypiske utdanningsvalg i "likestillingslandet" Norge. Studien undersøker to overordnede spørsmål: 1) Hvordan kan empiriske analyser av unge kvinners personlige valghistorier gi økt kunnskap om atypiske utdanningsvalg? og 2) Hvordan kan kjønnsteoretiske og posthumanistiske perspektiver bidra til nyskriving av historier om atypiske utdanningsvalg?

 

Resultater fra studien både bekrefter og utfordrer eksisterende forskning på utdanningsvalg – og åpner opp for nye måter å forstå atypiske utdanningsvalg på.

 

Mer om studien

Doktorgradsavhandlingen er en kvalitativ studie av atypiske utdanningsvalg. Den er et tverrfaglig arbeid som plasserer seg innenfor kulturstudier og tverrfaglig kjønnsforskning.  Informantene er unge kvinner som har valgt å studere realfag med lav kvinneandel. Sytten unge kvinner mellom 18 og 22 år deltok i studien med sine personlige beretninger, som ble samlet inn i perioden 2009 til 2012. Avhandlingen løfter frem nyere teoretiske og analytiske perspektiver på unge kvinners utdanningsvalg – og på den manglende kjønnsbalansen i flere av realfagene. Løken er særlig inspirert av feministisk vitenskapsteori og posthumanistiske perspektiver i sine analyser av hvorfor kvinner velger realfag. Utgangspunktet er ikke kvinner som en enhetlig kategori, men en avdekking av variasjon innenfor kjønnskategorien kvinner.

 

Løken har med dette arbeidet løftet frem nye teoretiske og analytiske perspektiver på unge kvinners utdanningsvalg og den manglende kjønnsbalansen i realfagene.

 

Published May 22, 2017 3:05 PM - Last modified May 22, 2017 3:05 PM