Disputation: Sunniva Rose

Master of Science Sunniva Rose at Department of Physics will be defending the thesis Aspects of the Thorium fuel cycle for the degree of Philosophiae doctor.

Trial lecture - time and place

Sunniva Rose

Trial lecture: 10:15 at Auditorium 1, Helga Engs hus

Adjudication committee

  • Dr. Jørgen Randrup, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California Berkeley, USA
  • Prof. Stephan Pomp, Uppsala Universitet, Sweden
  • Prof. Eli Olaug Hole, Department of Physics, University of Oslo, Norway

Chair of defence

Prof. Heidi Sandaker

Supervisors

Additional information

Thorium-brenselssyklusen er et spesialtilfelle av den mer generelle uran-(/plutonium)brenselssyklusen. I denne PhD-avhandlingen blir enkelte sider av thorium-brenselssyklusen, og thorium som brensel – fra helt grunnleggende kjernestrukturaspekter, til fullskala reaktorsimuleringer, studert.

Avfallsproduksjonen fra thorium/uran-brensel har blitt utforsket ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer. Vi har blandet thorium med høyanriket uran, og deretter multi-resirkulert det for å minimere den langlivete avfallsproduksjonen, og dessuten spare på uran-ressursene. Dette er også en måte å nøytralisere våpenmateriale som allerde eksisterer i verden; ved å «brenne» det i sivile kjernekraftverk. Vi har funnet at uranbruken kan halveres, selv med “dagens” reaktorteknologi, og det radioaktive avfallet blir redusert opp til 95%.

I tillegg har det blitt gjort et eksperiment på Oslo syklotronlaboratorium på 233U, som er den spaltbare kjernen i thoriumbrensel. I dette eksperiementet har vi studert sannsynligheten for at denne kjernen vil “spise opp” nøytroner i stedetfor å spaltes, og vi har studert den gammatsrålingen som sendes ut når kjernen spaltes. Denne γ-utsendelsen er viktig for å forstå oppvarmingen som skjer nettopp på grunn av γ-stråling i neste generasjons kjernekraftverk- uansett om de er fylt med thorium eller uran/plutonium.

 

Published Mar. 15, 2017 9:37 AM - Last modified Oct. 26, 2018 11:18 AM