Disputation: Kine Mari Bakke

Doctoral candidate Kine Mari Bakke at the Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis 

"Assessing cancer aggressiveness by functional magnetic resonance imaging" 

for the degree of Philosophiae Doctor.

Henter forslag fra Google

Trial lecture - time and place

Trial lecture: December 13 at 10:15 in Lille Fysiske auditorium, Fysikkbygningen

 

Conferral summary / Kreeringssammendrag

Dette arbeidet har anvendt nye metoder innen magnetisk resonans (MR)-avbildning for å måle blodforsyningen til kreftceller i pasienter med tarmkreft. MR-metodene avdekket lav blodtilførsel i kreftsvulstene hos mange pasienter og at dette var knyttet til dårlig behandlingseffekt og stor risiko for spredning av kreftsykdommen til andre steder i kroppen.

 

Main research findings / Hovedfunn 

Det har vært stor fremgang i kreftbehandling de siste årene, men med anerkjennelsen av at hver person sin kreftsykdom er forskjellig kommer et behov for persontilpasset kreftbehandling. For å kunne gi hver pasient den behandlingen den enkelte trenger er det behov for bedre diagnostikk. Magnetisk resonans (MR)-avbildning er en mye brukt bildemodalitet ved tarmkreft. Funksjonell MR-avbildning er en mer avansert form for MR-avbildning som avdekker flere detaljer om hvordan hver enkelt kreftsvulst er bygd opp, slik som blodtilførselen til kreftcellene. Lav blodtilførsel til kreftceller kan føre til oksygenmangel (hypoksi), som fører til aggressive kreftceller som har mindre effekt av kreftbehandlingen. Hypoksi er så viktig at hypoksiforskere ble tildelt Nobelprisen for medisin i år. I denne avhandlingen ble flere funksjonell MR-baserte metoder anvendt for å måle blodtilførsel til kreftsvulster i tarm. Hovedfunnet var at lav blodtilførsel målt med såkalt dynamisk susceptibilitets MR, en metode som ofte er forbeholdt MR-avbildning av hjernen, var knyttet til dårlig behandlingseffekt og stor risiko for spredning av kreften til andre steder i kroppen. Blodtilførselen viste seg også å være forskjellig i kreftsvulster hos kvinner og menn, et overraskende resultat som trengs å undersøkes videre.      

 

 

Published Nov. 29, 2019 9:59 AM - Last modified Nov. 29, 2019 9:59 AM