Fysikk-argumentasjon på ville veier?

Emeritus Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, UiO.

Fysikkens teorier fungerer, sier vi, men en teori består både av matematisk formalisme og en anskueliggjøring gjennom «mentale bilder». Fysikk-argumentasjon er oftest knyttet til de sistnevnte. Det er ingen entydig kobling mellom formalisme og mentale bilder. Selv om formalismen fungerer, er det ingen garanti for at mentale bilder og argumentasjon er korrekt. Logikk og konsistens kan forbedres om mentale bilder endres – men kan da gi nye konklusjoner. Temaer som blir berørt: fotoelektrisk effekt, bølge-partikkel-dualisme, Stern-Gerlach eksperimentet, Københavner-interpretasjonen, polarisering av lys, sammenfiltrede fotoner, Bells ulikhet og lokal realisme.

_ _ _ _

Arnt Inge Vistnes ble cand.real i fysikk ved UiO i 1976 med særs gode karakterer. Han har arbeidet med Elektron Spinn Resonans spektroskopi (Dr.Philos 1983), biologisk effekt av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, og etter 2006 med eksperimentell kvanteoptikk, og har tre sabbatsår i utlandet. Han var først med å introduserte numeriske metoder i basis fysikkutdanning ved UiO. Spesielle interesser: bølge-partikkel dualisme. Emeritus fra 2020.

 

Et enkelt måltid vil bli servert fra kl. 12:30 (foredraget starter ca. 12:45).

Published Mar. 29, 2022 3:53 PM - Last modified May 4, 2022 8:26 AM