2022

Tidligere

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, smil, kinn.
Tid og sted: 19. okt. 2022 10:0015:00, Gunnar Randers vei 19, 2007 Kjeller, rom 402

M.sc. Mari Øgaard ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: 

Methodology for performance evaluation of PV systems - with a special focus on high latitudes and snow