Forskning

Institutt for teknologisystemer forsker på energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier
i samarbeid med forskningsinstituttene i Kjeller-området.

Finn en forsker

 
Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

      Forskerutdanning: ph.d.

      Forskningsarrangementer