IT-tjenester

Fleksibel undervisning omhandler ulike undervisningsformer, hvor det er læringsbetingelsene og undervisningens innhold som er det grunnleggende, uansett leveranseform. Allikevel synes potensialet i bruk av IT for å fremme fleksibel undervisning å være så stort at mye av oppmerksomheten flyttes til utvikling, valg, implementering og i bruktaking av tekniske løsninger og tjenester.

Network drawing

UiOs nettstruktur med ulike typer nett er tilgjengelig i det kablede nettet. Det er trådløst nett tilgjengelig i hele bygget