Livslang læring (etter- og videreutdanning)

tre personer i en gruppe

Skolen, samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring. Her finner du informasjon om våre etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot lærere i skolen.

Informasjon til lærere

Videreutdanning i realfaglig programmering (med studiepoeng)

UiO tilbyr 15 studiepoeng videreutdanning i realfaglig programmering for lærere.

Etterutdanning i realfaglig programmering (uten studiepoeng)

Etterutdanning i realfaglig programmering for lærere i naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Informasjon til skoleledere og skoleeiere

Finansiering av tilbudene

Her finner du informasjon til skoleledere og skoleeiere om finansiering av tilbudene.

Informasjon om lokal kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP-ordningen)

Etter- og videreutdanning ved instituttene

Flere av våre institutter tilbyr etter- og videreutdanning,
i tillegg til oppdragsundervisning og skolebesøk:

    Etter- og videreutdanning ved Naturfagsenteret

    Naturfagsenteret tibyr etter- og videre­utdanning i naturfag­didaktikk for barnehage­lærere, lærere og lærerutdannere.