Livslang læring - EVU

Skolen, samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring. De fleste av våre etter- og videreutdanningskurs (EVU) er rettet mot lærere i skolen, men vi har også tilbud til næringsliv og offentlig sektor. 

ProFag

Etterutdanning i realfaglig programmering for lærere i naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Etter- og videreutdanning på instituttene

Flere av våre institutter tilbyr etter- og videreutdanning,
i tillegg til oppdragsundervisning og skolebesøk: