ProFag

ProFag er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

Informasjon om kurset

Vi har utviklet tre kursrekker med åpent tilgjengelige nettressurser. Alle kursrekkene inneholder programmeringsdidaktikk og refleksjoner knyttet til læring av fag med programmering. Det programmeringstekniske innholdet er som følger:

 • ProFag:U Realfaglig programmering for ungdomsskolen.
  • Grunnleggende innføring i Python og Scratch. Variabler, lister, vilkår, løkker og funksjoner.
  • Utforsking av geometri med programmering.
  • Mikrokontrollere og teknologi.
 • ProFag:VGS nivå 1 Realfaglig programmering for videregående skole, nybegynnere. Kurs for de som ikke har programmert så mye før.
  • Grunnleggende innføring i Python og Scratch. Variabler, lister, vilkår, løkker og funksjoner.
 • ProFag:VGS nivå 2 Realfaglig programmering for videregående skole, viderekomne. Grunnleggende programmering forutsettes kjent.
  • Mer utdypende om undervisningsmetoder
  • Numeriske metoder: Løsing av likninger, derivasjon og integrasjon
  • Geometri og sannsynlighetsregning

Du får mer informasjon om de ulike kursene ved å klikke på lenkene ovenfor.

 

Målgruppe: Tilbudet er spesielt rettet mot realfagslærere med tanke på fagfornyelsen.

Skoleåret 2021-2022 skal vi avholde 1 kursrekke for ungdomsskolelærere, seks halve dager, og 2 kursrekker for lærere i videregående skole, fire halve dager. 

Oversikt over kursdatoer 2021/2022

Oversikt over kursdatoer 2022/2023

 

 

 

 

Innholdet i kurset

ProFag gir en starthjelp i realfaglig programmering, men det er nødvendig med egeninnsats mellom kursdagene og i etterkant for å skape varig kompetanse. 

Læringsutbyttebeskrivelser

Etter at kurset er fullført, skal du kunne:

 • Anvende realfaglig programmering til å legge til rette for utforskende aktiviteter i klasserommet  
 • Bruke og vurdere aktiviteter som fremmer algoritmisk tenking i
  klasserommet. 
 • Drøfte og reflektere over elevers forståelse av programmering og algoritmisk tenking, vurderingsformer og undervisningsmetoder i realfaglig programmering. 
 • Bruke utforsking og feilsøking som metoder for læring og utvikling. 
 • Kunne bruke programmering til å fremheve samarbeid og utholdenhet i læringsprosessen. 
 • Bruke tekstbasert og blokkbasert programmering og vurdere bruken av disse. 

Hvem står bak ProFag?

ProFag utvikles og driftes gjennom Center for Computing in Science Education (CCSE) - et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ved Universitetet i Oslo (UiO). ProFag-teamet er bredt sammensatt. Hele fem institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet bidrar (MI, FI, IFI, KI og IBV). I tillegg til vår disiplinfaglige bakgrunn, har vi en bredde gjennom ulike kompetanser innen didaktikk, skole, programmering og numeriske metoder. På denne måten ønsker CCSE og UiO å bidra til å skape en bedre skole for framtiden. 

Kursene er en del av Tilskuddsordning til lokal kompetanseutvikling der våre hovedsamarbeidspartnere er Utdanningsetaten i Oslo og Viken Fylkeskommune gjennom Desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling.