English version of this page

Om senteret

Det viktigste målet for RoCS er å forstå de fysiske prosessene i den aktive sola.

For å nå dette målet brukes numeriske modeller kombinert med observasjoner av høy kvalitet fra både bakkebaserte og rombaserte observatorier. 

Vi har internasjonal ledende kompetanse i strålingstransport og strålingshydrodynamikk. På den observasjonelle siden har vi tilgang til det svenske 1-meters solteleskopet på La Palma (SST), ALMA, ESAs Solar Orbiter, flere rombaserte satellitter som NASAs IRIS og SDO, JAXAs Hinode og i nærmeste fremtid European Solar Telescope.

Vi bruker lokale og nasjonale superdatamaskiner.

Et senter for fremragende forskning

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) er finansiert av Norges forskningsråd som et senter for fremragende forskning for 5 + 5 år etter en midtveisevaluering fra 2017 til 2027.

Jobb ved senteret

Ingen ledige stillinger.

 

Kontakt oss

RoCS - Rosseland Centre for Solar Physics

P.O box 1029 Blindern, 0315 Oslo, Norway

Phone: +47 22 85 65 01

E-post: postmottak@astro.uio.no