English version of this page

Forskning

Prosjektets overordnede mål er å forstå den aktive sola. 

Simulering av soloverflaten

Bifrost 3D-simulering av et magnetisk aktivt område på sola, som et teleskop ville registrert lyset fra spektrallinjen MgII k 279.6 nm. Bilde: RoCS.

Forskere ved Rosseland Centre for Solar Physics vil utnytte og utvide den unike kombinasjonen av ledende ekspertise innen observasjoner og numeriske simuleringer ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo. 

De viktige magnetfeltene

Magnetisme på sola er viktig for det meste av solfysikk og heliosfærefysikk. Den intrikate strukturen og dynamikken til magnetfeltet på sola, og innflytelsen dette har på heliosfæren, er viktige forskningsområder i (astro-)fysikken. Dette har direkte innvirkning på menneskenes miljø. Magnetfeltet dannes av dynamoprosesser i solas indre, og organiseres i komplekse mønstre av aktivitet som observeres i solas fotosfære. Magnetfeltet dominerer energien i den ytre solatmosfæren (kromosfæren, overgangssonen, koronaen), regulerer solvinden og påvirker den utvidede heliosfæren inn i jordas øvre atmosfære.

Vårt forskningsmål

Vi ønsker å lage et sammenhengende bilde av disse kompliserte fysiske prosessene gjennom avanserte, tredimensjonale modeller av hele solatmosfæren, fra den øvre konveksjonssonen til koronaen, med observasjoner fra en park av nye, kraftfulle observatorier. Vi vil utnytte nye utviklinger i superdatamaskiner og utvide våre nåværende beregningsmuligheter ved å implementere nye forskningsmetoder som multi-fluid og partikkelbaserte modeller.

Publisert 10. okt. 2017 13:35 - Sist endret 4. mars 2019 11:55