ProFag - realfaglig programmering

Endelig! ProFag:vgs i januar! Kurset er nå fulltegnet. 

Fredag 4/1

Onsdag 23/1

ProFag er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Tittelen signaliserer at vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

Foto: Simen Kjellin

ProFag:vgs er etterutdanning i realfaglig programmering for videregående skole. Hvis du ikke har anledning til å delta på kurs, eller ikke får plass på kurset, kan du studere på egenhånd eller aller helst sammen med kollegaer ved hjelp av våre nettressurser: Profag - programmering for fagets skyld

Pris: 2000,- (kurset er delvis finansiert av etterutdanningsmidler fra Kunnskapsdepartementet)

 

Kurset er fulltegnet!

Innhold i kurset

Kurset gir en starthjelp i realfaglig programmering, men det er nødvendig med  egeninnsats mellom kursdagene og i etterkant for å skape varig kompetanse. 

1. Programmering i Python - basisopplæring

Du får en innføring  i grunnleggende Python-programmering. Tema vi kommer inn på er blant annet: variable, skrive til og fra fil, plotting, funksjoner, tester, løkker, lister, vektorer, tilfeldige tall. 

2. Algoritmisk tenkning

Naturfaglig programmering handler om mer enn det tekniske i å lage et dataprogram. Vi ser på hvordan vi kan bearbeide en problemstilling så den lar seg løse ved programmering, og hva som kjennetegner tankesettet som ligger bak dette.

3. Didaktiske utfordringer

Vi ser på hvordan du kan hjelpe elevene med utvikling av algoritmisk tenkning og forståelse for naturvitenskapelig programmering. Noen elever har kanskje programmert på ungdomsskolen eller hjemme, mens andre aldri har programmert før. Hva må du som lærer være oppmerksom på? Hvordan får du med deg alle elevene og ikke bare de som har programmert litt tidligere? 

4. Programmering for fagets skyld

Vi ser på hvordan programmering kan knyttes opp mot fagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk (R1 + R2). Vi ser spesielt på numeriske metoder for derivasjon og integrasjon, og for løsning av differensiallikninger og likninger. 

5. Programmering endrer fagene

Mange av dagens eksempler i fysikk, kjemi og biologi er begrenset til hva vi kan løse analytisk med matematikk. Med kompetanse i naturvitenskapelig programmering er mange av disse begrensningene borte. Hva gjør det med selve innholdet i fagene? Hvordan velger vi eksempler og faglige problemstillinger  når elevene har hver sin datamaskin som kan gjøre 1012 beregninger per sekund? Vi ser på hvordan selve faget endrer seg med den digitale utviklingen. 

Av Cathrine W. Tellefsen, Knut M. Mørken
Publisert 22. nov. 2018 14:39 - Sist endret 13. des. 2018 15:05