Nyhetsartikkel på UiO websidene: Glitrende solforskning

"Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) ved Institutt for teoretisk astrofysikk åpnet offisielt 1. november 2017. RoCS er ett av fem nye Senter for fremragende forskning (SFF) som ble tildelt UiO i år."

Les hele artikkelen her: 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/mn/aktuelt/aktuelle-saker/glitrende-solforskning.html

Published Jan. 9, 2018 10:10 PM - Last modified Jan. 9, 2018 10:10 PM